Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En av tre jobber utenom ordinær dagtid
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at hver tredje person jobber utenom ordinær dagtid.  Etter en økning fra 2001, er tallene fra i år på omtrent samme nivå som for 2003.

640 000 ansatte arbeidet utenom ordinær dagtid i 2. kvartal 2004. Dette utgjorde 30 prosent av alle ansatte. Flesteparten som arbeidet utenom ordinær dagtid, gjorde det på grunn av skift- eller turnusarbeid, til sammen 22 prosent. Det var flest unge, deltidsansatte og midlertidig ansatte som jobbet utenom ordinær dagtid.

Det er fortsatt mest vanlig med arbeid utover ordinær dagtid i hotell- og restaurantnæringen, der 61 prosent av alle ansatte hadde regelmessig lørdagsarbeid.  I tillegg hadde vel 40 prosent søndagsarbeid, mens 21 prosent hadde nattarbeid.  Allikevel var det en nedgang i antall ansatte i skift- og turnusordninger, mes 7 prosentpoeng.

Skift- og turnusordninger er mest utbredt innenfor helse- og sosialtjenester og transportnæringen.

Vanligst blant unge
For mange unge er det vanlig med deltidsarbeid ved siden av skolegang eller studier. 44 prosent av de 262 000 ansatte i alderen 16-24 år i 2. kvartal 2004, arbeidet utenom vanlig arbeidstid. Mest vanlig var lørdagsarbeid. Hele 42 prosent av ansatte i denne gruppen arbeidet regelmessig på lørdager. Dette var om lag dobbelt så høyt som for gjennomsnittet blant alle ansatte. Dernest var kveldsarbeid og skift- eller turnusarbeid svært vanlig for de yngste. Nattarbeid var derimot ikke spesielt utbredt for denne aldersgruppen.

Det var langt mer vanlig for kvinner i den yngste aldersgruppen med arbeid utenfor ordinær arbeidstid enn for menn. Dette gjaldt særlig lørdagsarbeid, deretter kveldsarbeid og skift eller turnus. Det var derimot ingen store forskjeller mellom kjønnene når det gjaldt andel ansatte med regelmessig nattarbeid.

Deltidsansatte kvinner og heltidsansatte menn
Ansatte som hadde regelmessig skift- eller turnusarbeid utgjorde 26 prosent av de kvinnelige og 18 prosent av de mannlige ansatte. Det var også en noe større andel kvinnelige ansatte som utfører regelmessig lørdagsarbeid enn mannlige. Forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ansatte jevner seg ut for de eldre arbeidstakerne, med unntak av skift- eller turnusarbeid som var mer utbredt for kvinner i alle aldersgrupper enn for menn. Nivået var omtrent det samme som i 2. kvartal 2003.

Midlertidig ansatte
Andelen midlertidig ansatte som regelmessig arbeider utenom vanlig dagtid, har gått noe ned for alle ordningene fra 2. kvartal 2003, med unntak av lørdagsarbeid som har gått opp med ett prosentpoeng. Midlertidig ansatte arbeidet likevel i større grad utenfor vanlig arbeidstid enn fast ansatte. Dette gjaldt særlig regelmessig lørdagsarbeid (7 prosentpoeng), deretter fulgte lørdags- og kveldsarbeid (5 prosentpoeng). Forskjellen mellom midlertidig og fast ansatte var noe større for kvinner enn for menn.

[Les mer hos SSB]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online book

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?