Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere kvinner vil jobbe mer
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsledigheten blant kvinner øker, mens den synker for menn, viser denne månedens rapport fra Aetat.  Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at antallet kvinner som ønsker å jobbe fulltid har steget kraftig. 

          Det er særlig kvinner med høyere utdanning som rammes av liten etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Ved utgangen av oktober 2004 var det registrert 87.200 helt ledige. Arbeidsledigheten holdt seg uendret også i oktober, justert for vanlige sesongvariasjoner. Hittil i år har det kun vært en svak bedring på arbeidsmarkedet.

38.800 av de helt ledige er kvinner, mens 48.400 er menn. Blant menn er det nå nedgang i ledigheten som følge av bedre arbeidsmarked innen industri og bygg og anlegg, som begge er næringer som sysselsetter mange menn.

Vil jobbe mer
Kvinnene stod for hele økningen i antallet undersysselsatte.  Antallet undersysselsatte kvinner tredje kvartal i år økte med 14 000 fra samme kvartal i fjor. Tallet for menn var om lag uendret, ifølge nye tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

Det totale antallet undersysselsatte gikk opp fra 85 000 i 3. kvartal 2003 til 98 000 i 3. kvartal 2004, og kvinnene stod for hele oppgangen. Som andel av alle deltidssysselsatte utgjorde undersysselsettingen 16,7 prosent, mot 14,7 prosent i 3. kvartal i fjor. Om lag 78 prosent av de undersysselsatte var kvinner. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som søker mer arbeid.

Uendret arbeidsledighet
Tall fra Aetat og SSB viser en uendret arbeidsledighet sammenlignet med samme tid i fjor.  Ved utgangn av oktober var det registrert 87 200 arbeidsledige hos Aetat, mens ifølge SSB var det 110 000 arbeidsledige i snitt i 3. kvartal 2004.  Kvinner i den mest yrkesaktive alderen (25-54 år) hadde imidlertid en viss økning, i SSB sine tall, noe som bekrefter Aetat sine ledighetstall.

Flere yrkeshemmede
Antall yrkeshemmede har steget mye sammenlignet med samme tid i fjor.  Dette skyldes i følge Aetat at man nå starter attføringstilbudet tidligere i sykdomsperioden, noe som fører til at flere kommer inn under denne ordningen.  Ved utgangen av oktober var det registrert 92 100 yrkeshemmede, eller 12 600 (16 %) flere enn ett år tidligere.

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra SSB]


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?