Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lite hjelp hjemme
Del artikkelen med venner og kolleger

Jo mer kvinner jobber utenfor hjemmet, desto mindre hjelper mannen til i hjemmet.  Dette viser en gjennomgang av Tidsbruksundersøkelsen gjort ved Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ragni Hege Kitterød ved Statistisk sentralbyrå har analysert et utvalg gifte og samboende fedre ut fra Tidsbruksundersøkelsen fra 2000-2001.

Ved hjelp av intervjuer og dagbøker fra 357 menn, fant Kitterød ut at fedrene brukte noe mer tid til husarbeid og barneomsorg når mødrene arbeidet deltid enn når kvinnene var hjemmeværende.

En av årsakene til at kvinner som jobber mye utenfor hjemmet får lite hjelp av mannen i hjemmet, er at mannen som regel arbeider minst like mye utenfor. 
          Det er veldig sjelden han jobber mindre enn henne. Karrierekvinnene finner seg karrieremenn. Mange av mennene som jobber mye, finner seg derimot ofte partnere som jobber deltid, sier Kitterød i et intervju med Dagsavisen.

Kvinner gjør mest hjemme
I Tidsbruksundersøkelsen kom det klart fram at kvinner generelt bruker langt mer tid på arbeid i hjemmet enn menn.
          Det viser seg at den totale arbeidsfordelingen i hjemmet er mer lik mellom kvinner og menn når begge jobber ute. Men det er altså ikke fordi mannen gjør mer hjemme. Det er kvinnen som gjør mindre, sier Kitterød.

Allikevel understreker hun at menn ikke er late.  I de fleste tilfeller arbeider de mer utenfor hjemmet.

Mange uføre og utbrente
En svensk undersøkelse viser at kvinner har 50 prosent større risiko for å bli utbrente.  En av årsakene til dette kan være at kvinner i større grad tar ansvar for barn og hjem, gjerne ved siden av full stilling i en jobb.

Bente Tangen som jobber for Mental Helses Arbeidslivstelefon, tror også hjemmearbeid er en viktig faktor når kvinner blir utbrente.
          Kvinner blir ikke utbrente av jobben alene. Forholdene hjemme spiller også i stor grad inn. Kvinner er utrolig ansvarsfulle og veldig selvbebreidende – i langt større grad enn menn. Og hvis ting går galt lar kvinner det gå veldig inn på seg, de mister søvnen, blir syke og utbrente, sier Tangen til Dagsavisen.

Statistikk viser at flest kvinner er uføretrygdet og har høyest sykefravær.  En av grunnene til dette kan være at kvinner tar på seg for mye ansvar, samtidig som de stiller store krav til seg selv. Tangen mener kvinner må bli flinkere til å overlate noe av ansvaret til mannen.
         Og vi må bli langt flinkere til å delegere oppgaver i hjemmet. Jeg tror vi i for stor grad skal ha ting på vår måte. Det er ofte bedre å gjøre ting selv enn å bli misfornøyd med mannens innsats. Der må vi skjerpe oss, avslutter Tangen.

[Besøk SSB sine nettsider]
[Les artikkel i Dagsavisen]

oks.com >books
x;>

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?