Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Likestilling anno 2004
Del artikkelen med venner og kolleger

Likestillingssenteret viser i sitt Likestillingsbarometer at svært lite har skjedd de siste årene i utviklingen for et mer likestilt arbeidsliv.  Direktør i Likestillingssenteret Long Litt Woon, påpekere at det fortsatt er et stykke igjen til et likestilt samfunn, og spesielt næringslivet henger etter.

-           En generell observasjon av likestillingssituasjonen i Norge anno 2004 er at det fortsatt ikke er reell likestilling. Likestillingsbarometeret måler «trykket» på likestilling på flere felt, og bidrar på den måten til å synliggjøre at vi fortsatt har et stykke igjen til reell likestilling. Samtidig gir vi anbefalinger i forhold til hva som må til for å nå målet om et likestilt samfunn. Særlig gjenstår det mye likestillingsarbeidet knyttet til de uformelle mekanismene som fortsatt begrenser menns og kvinners liv og handlinger, sier direktør i Likestillingssenteret Long Litt Woon.

Pause i utviklingen
De siste årene har sett lite utvikling i arbeidet for et mer likestilt samfunn.  Går man fem år tilbake viser indikatorene det samme som i dag, kun med svært få og små endringer.  Selv om flere kvinner har lederstillinger, og menn tar seg av barna mer nå enn for noen tiår tilbake, er det ifølge Likestillingsbarometeret fremdeles mye arbeid igjen.
-            Kvinners og menns liv har endret seg dramatisk de siste 100 år. Kvinner har topp-posisjoner i samfunnet og menn tar seg av barna sine. Dette merker utlendinger med en gang de kommer til landet. Men det skaper også en illusjon om at vi har oppnådd likestilling i Norge, sier Woon.

Med en 7-er får arbeidslivet det samme i 2004 som for i fjor.  Med 7 poeng av 10 mulige, betyr det at det fremdeles er mye som kan gjøres for å skape et mer likestilt arbeidsliv.  Spesielt er det forholdet mellom antall sysselsatte kvinner og menn som trekker dette snittet opp, der det er nesten like mange yrkesaktive kvinner som menn.

Næringslivet verst
Stat og styring er det mest likestilte segmentet, og har økt fra 7 til 8 poeng på barometeret.  Hovedårsaken til økningen er at antallet kvinnelige ledere har økt fra 28 prosent til 34 prosent.  Med en like god utvikling i de nærmeste årene vil regjeringen Bondevik sitt mål om 40 prosent kvinnelige toppledere nås innen 2006.

Kommunen får 5 poeng, mens forskning og utdanning får 7 poeng.  Begge står med det på stedet hvil sammenlignet med i fjor.

Næringslivet er med sine 4 poeng det minst likestilte segmentet i det samfunnet.  Allikevel er dette ett poeng mer enn i fjor.  Hovedårsaken til dette er flere kvinner i styrer og i lederstillinger.
-            Likestillingsbarometeret 2004 viser framgang på tre områder: stat og styring, næringsliv og forskning og utdanning. Arbeidet for økt likestilling gir resultater, selv om det går svært sakte. Næringslivet ligger fortsatt på bunnen i barometeret med indikator 4. Etter Likestillingssenterets mening er det i næringslivet en av de største utfordringene ligger i forhold til likestilling mellom kvinner og menn, avslutter Woon.

[Besøk Likestillingssenterets nettsider]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (19.11 2004)

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?