Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ni av ti trives på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Norstat viser at ni av ti arbeidstakere trives på jobben.  Advarslene om et brutalisert arbeidsliv og stadig høyere krav, skremmer ikke nordmenn fra arbeidslivet.

Undersøkelsen “Nordmenns holdninger til arbeidslivet” er gjennomført av Norsk Statistisikk (Norstat), og er basert på svar fra et representativt utvalg av 1003 nordmenn.  Et overveldende flertall sier at de trives I jobben sin.

-           Undersøkelsen viser at arbeidslivet ikke blir hardt, brutalt og vanskelig med en gang det blir stilt krav. Så lenge vi kan mestre kravene som blir stilt, trives vi med dem, sier direktør i NHO Sigrun Vågeng.

Resultat fra regionene i Norge:
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Agder og Telemark
Østlandet
Oslo

Likt i hele landet
Alle regioner i undersøkelsen kommer ut med like høy trivselsprosent.  Og, i de fleste regionene finnes det ingen mistrivsel, det vil si at null prosent sier de liker jobben sin dårlig eller svært dårlig.

-           Denne undersøkelsen bekrefter det vi har antatt, nemlig at de fleste nordmenn trives veldig godt i arbeidslivet. Undersøkelsen stemmer overens med tidligere funn, og den torpederer påstandene om at arbeidslivet er blitt brutalisert, sier Sigrun Vågeng, arbeidspolitisk direktør i NHO.

Totalt er det kun én prosent som sier at de trives svært dårlig, mens tre prosent trives dårlig på jobb.

Mer å gjøre
I undersøkelsen spurte man også om utviklingen av arbeidsmengden over den siste tiden.  Her svarte de fleste at de nå har mer å gjøre enn tidligere.  Nytt i denne undersøkelsen var at man også spurte om hva folk synes om endringen i arbeidsmengden.  Hele 7 av 10 synes imidlertid at mer arbeidsmengde har vært positivt.  Midt-Norge, der flest har opplevd større krav, er andelen noe lavere, men også der opplever 63 prosent at endringen har vært positiv.

NHOs arbeidslivsundersøkelse:
-  Ni av ti trives svært godt eller godt på jobb.
- (23.11 2004)


Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?