Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En av tre med fleksibel arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB), viser at en tredjedel av arbeidstakerne i Norge har en fleksibel arbeidstid.  Disse bestemmer selv når de vil begynne og slutte sin arbeidsdag.

Undersøkelsen er gjort som en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).  Deltakerne fikk blant annet spørsmål om fleksibel arbeidstid, avspasering, individuelle avtaler og ulike typer skiftarbeid.

Mye fleksibelt i det offentlige
70 prosent av de ansatte i den offentlige administrasjon har stor kontroll over når de ønsker å begynne og slutte arbeidsdagen.  I finansiell og foretningsmessig tjenesteyting er andelen også høyere enn blant ansatte generelt, med 57 prosent av med fleksibel arbeidstid.  Lavest er andelen i helse- og sosialtjenester (18 prosent) og i detaljhandelen (15 prosent). 

Generelt er det mest vanlig med fleksibel arbeidstid i yrker som krever høyere utdanning. Av den grunn er det også mindre utbredt blant de yngste. Det er også noe mer vanlig for menn enn for kvinner (37 mot 30 prosent).

-            Fleksibel arbeidstid kan anses som et gode i arbeidslivet fordi det gir mulighet for et slingringsmonn når det gjelder oppmøtetidspunkt på jobben. Samtidig blir det mulig å gå tidligere hjem hvis det er behov for det. Den ansatte kan opparbeide "plusstid" for seinere avspasering, gjerne flere dager i strekk, skriver SSB i sin pressemelding.

Unge tilkalles ved behov
Av alle ansatte oppgir 91 prosent at de har en avtale om arbeidstid med sin arbeidsgiver, mens 9 prosent mener de ikke har noen slik avtale. I den siste gruppen inngår en del ansatte i ledende stillinger som i større grad refererer til sin faktiske arbeidstid enn til den kontraktsfestede.

4 prosent, eller 91 000, av de ansatte arbeider bare når de blir tilkalt ved behov for ekstrahjelp eller vikar. Dette er i særlig grad et ungdomsfenomen, da det gjelder for over 20 prosent av 16-19-åringene og 12 prosent av dem i alderen 20-24 år. Det er også mer vanlig for kvinner enn for menn å ha en slik tilknytning til arbeidsmarkedet. Relativt sett er det mest utbredt i hotell- og restaurantvirksomhet, men ansatte i detaljhandel og helse- og sosialtjenester ligger også over gjennomsnittet.

Disse kan ses som en undergruppe av midlertidig ansatte, som i alt utgjorde 213 000 personer i 2. kvartal 2004, det vil si 10 prosent av alle ansatte.

[Les pressemelding fra SSB]

e.com >online book
x;>online book (26.11 2004)

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?