Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre miljøfokus
Del artikkelen med venner og kolleger

I følge Statistisk Sentralbyrå sin publikasjon Naturresurser og miljø, forurenser industrien mindre i 2004.  Til tross for økt forbruk og økonomisk vekst har miljøutviklingen de siste årene flere positive trekk.

 

Økonomisk vekst og økt forbruk blir ofte sett på som årsaken til uønsket miljøutvikling. Den økonomiske veksten i Norge har vært sterk det siste tiåret, likevel ser vi flere positive trekk i landets miljøtilstand; Utslippene til Nordsjøen er redusert, og vi håndterer avfallet vårt bedre enn tidligere. Derimot har utviklingen på viktige felter som blant annet utslipp av klimagasser og olje, samt utviklingen av noen viktige naturressurser som for eksempel nordsjøtorsk, blitt verre de siste årene.

 

-           SSBs analyser viser at miljøeffektiviteten øker i store deler av næringslivet. Betydningen av punktutslippene fra industrien blir stadig mindre, sier Helge Fredriksen i NHO.

 

Det er nær sammenheng mellom økonomisk aktivitet og mange miljøproblemer. Forurensning og naturinngrep er vanlige effekter av produksjon og konsum, generelt fører det til økte miljøbelastninger når økonomien vokser. Investeringer i renseteknologi, ressurs- og energieffektivisering og andre forvaltningsmessige tiltak har imidlertid bidratt til at sammenhengen mellom økonomisk vekst og miljøproblemer i dag er langt mindre entydig enn før, slår Statistisk Sentralbyrå (SSB) fast.

 

Må bli bedre

Miljøvernminister Knut Arild Hareide var på den internasjonale klimakonferansen helt klar på at det må satses på enda strengere klimaforpliktelser.  De siste årene har gitt mye vær, og de fleste er enige om at et ”Føre-var”-prinsipp bør følges.

-           Det finnes ingen unnskyldninger for å ikke handle nå. Klimaforandringene er dramatiske og vil få konsekvenser for hele verden, understreket Hareide under konferansen. Han appellerte til alle land om at det er behov for en bredest mulig deltakelse for å løse de globale problemene.

 

SSB advarer også mot den fortsatt for høye forurensningen.  Spesielt er utslipp av klimagasser er et av feltene hvor de totale utslippene må stabiliseres og på sikt reduseres, og hvor dette må forsøkes gjennomført internasjonalt uten å gå på bekostning av økonomisk vekst.

 

- Det er de diffuse utslippskilder knyttet til transport og økt forbruk som er de største utfordringene. Det er positivt at miljøproblemene øker mindre enn den økonomiske veksten. Vi er på rett vei, men fortsatt er ufordringene store, sier Fredriksen.

 

[Les pressemelding fra MD]

[Les pressemelding fra SSB]

[Les pressemelding fra NHO]

oks.com >books
x;> (13.1 2005)

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?