Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gir åpent kontorlandskap fordeler?
Del artikkelen med venner og kolleger

I et forprosjekt har Norsk Forskningsråd i samarbeid med Norut Samfunnsforskning sett på effektene et åpent kontorlandskap har på arbeidstakere og bedriftens lønnsomhet.  Rapporten slår fast at ideelle visjoner ofte kolliderer med praktiske realiteter.

Effektivitet og produktivitet er to argumenter som blir brukt blant bedrifter som bestemmer seg for å gi sine ansatte ett felles kontor.  Man ønsker at et tettere samarbeid vil gjøre arbeidstakerne mer produktive, mens den hel-elektroniske verdenen vil gjøre arbeidsplassen mer strømlinjeformet og dermed mer effektiv. 

Overgangen fra et kontor med personlig sjarm og bunker med saksdokumenter, til en realitet med alt elektronisk sammen med arbeidskollegaene dine, blir for mange en vanskelige endring.   

Lite kunnskaper
I rapporten slår man fast at man vet lite om effektene av å jobbe i et åpent kontorlandskap.  Det eneste man vet sikkert er at åpne landskap utnytter arealene bedre. Flere folk kan jobbe på færre kvadratmeter.

Forskningsrapporten "Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv” konkluderer med at man ikke vet om de ansatte blir mer effektive, kreative og innovative. Heller ikke om det er bra for arbeidsmiljø, likestilling, medbestemmelse på arbeidsplassen og forholdet mellom ledelsen og de ansatte.

Rapporten er resultat av en forstudie gjennomført av Norut Samfunnsforskning i Tromsø. Studien ble gjennomført ved Telenor på Fornebu. Det har blitt fokusert på kritiske problemstillinger knyttet til teknologi, kjønn, ledelse og medbestemmelse. 

-           Det er gjort lite forskning på konsekvensene av trådløse nettverk og fravær av kontorvegger. Foreløpig kan vi bare anta og stille spørsmål, for det finnes lite dokumenterbare resultater om effektene av åpne landskap. Vi håper å få jobbe videre med dette, sier prosjektleder Ann Therese Lotherington ved Norut Samfunn.  

Paradokser
Rapporten slår fast at besøket på Telenor på Fornebu åpenbarte flere paradokser hvor ideelle visjoner kolliderer med praktiske og opplevde realiteter:
·          Den tilsynelatende åpenheten på det praktiske og teknologiske planet utfordres av en rekke barrierer som begrenser kommunikasjonen både på tvers i organisasjonen og til kundene.
·          Synligheten dreier seg i det ytre om en viss gjennomskinnelighet, men den skaper samtidig en form for usynlighet, din ”performance” blir synlig for alle, mens de andres kontroll blir usynlig.
·          Fleksibiliteten er en begrenset frihet innenfor relativt rigide rammer og det er enkeltindividet som må være fleksibel overfor store, tunge systemer.

Tidligere undersøkelser har vist at en åpen kontorløsning visker ut grensene mellom jobb og privat.  Man er i full offentlighet hele tiden, og ubehagelige og overraskende telefoner må takles mens kollegaene dine står rundt deg.  En gråtende medarbeider som har mistet en i nær familie, kan betraktes av alle. 

En åpen kontorløsning stiller større krav til det sosiale mennesket, mens behovet for privatliv varierer med situasjon og den enkeltes personlige egenskaper.

[Les pressemelding fra Norut Samfunn]
[ (28.1 2005)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?