Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser at sysselsettingen og arbeidsledigheten fortsetter den gode trenden.  Ledigheten synker for tredje måned på rad, samtidig som sysselsettingen stiger.

            Nedgangen forsterker inntrykket av at arbeidsmarkedet er i bedring, selv om det går langsomt. Særlig i bygg og anlegg, industrien og blant ingeniører synker nå ledigheten, mens den fortsatt øker blant helse- og omsorgsarbeidere, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Justert for vanlige sesongvariasjoner, sank antall helt arbeidsledige og deltakere på ordinære tiltak med 1100 personer i løpet av januar.

Ved utgangen av januar var 96 700 (4,1 %) personer registrert som arbeidsledige, mens ytterligere 16 000 personer deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Bedringen på arbeidsmarkedet de siste månedene førte til at det i januar kom 15 prosent færre nye arbeidsledige til Aetat, sammenlignet med situasjonen for bare et halvt år siden.

Det er særlig den positive utviklingen innen yrkesgruppene industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid som nå fører til at ledigheten synker. Også blant arbeidssøkere med høyere teknisk utdanning og innen IKT-relaterte yrker har ledigheten gått ned. 

Høyere sysselsetting
I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ser den gode trenden for sysselsettingen ut til å fortsette. Etter en periode med nedgang i sysselsettingen fra våren 2002, snudde utviklingen sommeren 2003. Fram til november (tremånedersperioden oktober-desember) 2004 har sysselsettingen økt med i alt 23 000 personer. Sammenlignet med august (juli-september) 2004 var økningen på 5 000, noe som er innenfor feilmarginen til endringstallene i AKU.

Tall fra SSB viser at antall arbeidsledige holder seg stabilt.  SSB inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Aetat i sine oversikter, og tallet er derfor noe høyere enn hos SSB forventer at arbeidsledigheten skal holde seg stabilt også i tiden fremover.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra Aetat]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online book=

Legg til kommentar

26. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?