Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere jobber deltid
Del artikkelen med venner og kolleger

Den siste Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at antallet arbeidstakere som jobber deltid øker.  I tillegg økte antallet undersysselsatte, som er deltidssysselsatte som søker mer arbeid.

Nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå(SSB), viser at antallet sysselsatte på deltid har økt med 17 000 det siste året.  Menn stod for mesteparten av økningen

Antall undersysselsatte øker
Samtidig øker antallet undersysselsatte fra 90 000 i 4. kvartal 2003 til 97 000 i 4. kvartal 2004. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som søker mer arbeid. Som andel av alle deltidssysselsatte utgjorde undersysselsettingen 15,6 prosent, mot 14,9 prosent i 4. kvartal året før.

I desember 2004 leverte Deltidsutvalget sine anbefalinger for å øke bruken av de undersysselsatte.  Rapporten ble mottatt av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten, som lovte å satse på de undersysselsatte.

          Deltidsansatte som vil jobbe mer, er en viktig arbeidskraftressurs for samfunnet, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten da han fikk overrakt rapporten fra Deltidsutvalget.

19 000 flere midlertidig ansatte
211 000 personer var midlertidig ansatt i 4. kvartal 2004, en økning på 19 000 fra tilsvarende kvartal året før. Innslaget av midlertidige ansettelser var relativt sett høyest i helse- og sosialtjenester, undervisning, samt primærnæringene. Lavest var innslaget innen transport og kommunikasjon, industrien, samt finanstjenester, forretningstjenester og eiendomsdrift.

Uendret ledighet og yrkesaktivitet
Yrkesaktiviteten var på 72,3 prosent i 4. kvartal 2004, om lag uendret fra tilsvarende kvartal året før. Kvinner i alderen 16-19 år hadde relativt sett størst nedgang, mens menn i samme aldersgruppe hadde sterkest oppgang. Årsgjennomsnittet for 2004 viser at forskjellen mellom menn og kvinners yrkesdeltakelse aldri har vært mindre (7,5 prosentpoeng).

Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 97 000 arbeidsledige i 4. kvartal 2004, omtrent uendret fra 4. kvartal året før. De arbeidsledige utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken - 4,6 prosent for menn, og 3,6 prosent for kvinner.

[Les pressemelding hos SSB]
[Les tidligere artikkel]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?