Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Veldig aktiv sykemelding
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort ved Oppdal kommune i Sør-Trøndelag viser at 7 av 10 på aktiv sykemelding gjør like mye som når de er friske.  I halvparten av tilfellene ble det heller ikke leid inn vikarer.

Aktiv sykemelding var et viktig virkemiddel i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA).  Hensikten var å unngå at den sykemeldte ble passiv.  Samtidig sikret man at den sykemeldte beholdt kontakten med sin arbeidsplass, og dermed kom lettere tilbake i arbeid. 

Ble misbrukt
Undersøkelsen gjort ved Oppdal kommune i Sør-Trøndelag av hovedfagstudent Britt Karin Støen Utvær ved NTNU viser imidlertid at aktiv sykemelding ikke fungerte slik det var tenkt.  Arbeidstakere på aktiv sykemelding arbeidet i de fleste tilfeller i like stor grad som om de skulle være friske.  7 av 10 opplyser i undersøkelsen at de arbeidet som fullt.

I mer enn halvparten av tilfellene ble det heller ikke leid inn vikar for den sykemeldte.

-            Ordningen viste seg å være svært lukrativ for arbeidsgiverene, men spørsmålet var om forutsetningene for bruken, sett fra arbeidstakerene sin side, var oppfylt, sier Utvær.

Mange på aktiv sykemelding følte seg presset til å arbeide fullt, ettersom deres fravær gikk utover de som var tilbake på jobb.  Med ingen vikar til å ta over arbeidet til den syke, økte også arbeidspresset på de gjenværende arbeidstakerne.

Gradert sykemelding
Undersøkelsene avslørte et gap mellom arbeidsgivers og arbeidstakers syn på om vilkårene for aktiv sykemelding var oppfylt.  Lederne mente at kriteriene var fylt, mens de sykemeldte opplevde mangler og at ingen tok ansvar.

Ved 20 prosent av tilfellene hadde ikke arbeidsgiver tatt ansvar for å utarbeide en skriftlig avtale, slik forutsetningene var.

Som en følge av faren for misbruk, har Rikstrygdeverket nå bremset bruken av aktiv sykemelding.  I stedet brukes nå gradert sykemelding som i langt større grad setter grenser for hvor mye en sykemeldt kan arbeide. 

Utvær vil allikevel ikke kalle aktiv sykemelding for en fiasko.
-           Mange av de som har brukt ordningen, har positive erfaringer med den, selv om forutsetningene ikke har vært fulgt, sier hun.

[Les artikkel på forskning.no]

=positi

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?