Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1 million stressplaget
Del artikkelen med venner og kolleger

Problemet med helseskadelig stress er uten tvil stort. Over 1 million nordmenn sier de er plaget av stress. I en undersøkelse foretatt av Arbeidstilsynet i anledning den Europeiske arbeidsmiljøuka svarte over 40 prosent av de spurte at de opplevde vedvarende stress som et helseproblem. Dette tilsvarer over 1,1 millioner arbeidstakere.

Direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet er ikke overrasket over de høye tallene i undersøkelsen, tvert imot.

-          Det bekrefter, snarere enn overrasker, sier han til NRK.

 

130.000 sykemeldte

I Norge er det daglig cirka 130.000 av en arbeidsstokk på cirka to millioner som er sykemeldt. I tillegg har vi 290.000 på uførepensjon. Bak mange av disse tallene ligger stress. Målet med den Europeiske arbeidsmiljøuka er å kartlegge årsakene til det negative stresset og ta tak i problemene.

 

Økt innsats mot stress i arbeidslivet

Helseskadelig stress er en stor årsak til langtidsfravær og uføretrygding. I følge arbeidstilsynet er to av tre tilfeller av langtidsfravær og nesten like mange av de nye uføretrygdede er forårsaket av psykiske lidelser eller muskel og skjelettplager. Årsakene til plagene er ofte psykiske og sosiale belastninger i arbeidet: Tidspress, dårlige samarbeidsforhold eller manglende verdsetting. Arbeidstilsynet øker nå fokus på stress i arbeidslivet blant annet gjennom Europeisk arbeidsmiljøuke forrige uke og konferansen ”Forebygging av stress i arbeidslivet”. Den viktigste innsatsen skjer imidlertid lokalt der inspektører fra arbeidstilsynet skal kontrollere om bedriftene tar problemene rundt stress på alvor.

 

Lokal inspeksjon

Lokalt kommer Arbeidstilsynet i de enkelte fylker til å oppsøke utvalgte bransjer som på forhånd antas å ha et høyt stressnivå, og satse på forebygging av arbeidsrelatert stress. Først ut er mediebedrifter, transportfirmaer, hjemmetjeneste og bank- og forsikringsbransjen. Spørsmålene inspektørene fra Arbeidstilsynet stiller går på ting som for eksempel innflytelse over egen arbeidsmengde og arbeidstempo. De vil også stille spørsmålene sine både til arbeidsgiver og arbeidstaker siden disse fort kan ha en litt forskjellig oppfatning av situasjonen.

Hvis bedriftene ikke kan vise til at de aktivt jobber for å få ned stressnivået kan Arbeidstilsynet pålegge dem  å gjøre det.

 

Stress kan forebygges

Dette var temaet på konferansen som Arbeidstilsynet holdt i anledning den Europeiske arbeidsmiljøuka. Den svenske stresseksperten professor Lennart Levi som talte på konferansen mente det var tre former for forebygging av stress.

 

1.      Man kan gjøre noe med årsakene til stress.

2.      Man kan redusere reaksjonene på stress.

3.      Eller man kan behandle helseeffekten av stress, ved å behandle de som er blitt syke.

 

Direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet mener det er flere stressfaktorer som både Arbeidstilsynet og den enkelte arbeidsplass kan gripe tak i for å gjøre hverdagen lettere for folk. I følge arbeidsdirektøren er økt fokus på problemet med på å gjøre det lettere for ansatte å ta opp problemene med ledelsen på arbeidsplassen. Samtidig kan man lære seg å kjenne igjen ulike stressymptomer.

(22.10 2002)


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?