Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Innvandrere mobbes på jobben
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Arbeidstilsynet viser at nordmenn mobber ikke-vestlige på jobben.  Samtidig er innvandrere reddere enn nordmenn for å miste jobben, og tør ikke si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 

Arbeidstilsynet er har snakket med 140 ikke-vestlige arbeidstakere i bedrifter der andelen innvandrere er stor.  Resultatene i rapporten er klare, og slå blant annet fast at flere arbeidstakere fra ikke-vestlige land opplever ubehagelige kommentarer og adferd knyttet til sin etniske bakgrunn.  I tillegg mangler bedrifter rutiner som sikrer at arbeidstakerne får reell mulighet til innflytelse på arbeidsmiljøet.  Når innvandrerne heller ikke gis nødvendig opplæring og har manglende kjennskap til verneombudets rolle og funksjon, resulterer det i at innvandrerne ikke har de samme rettighetene og mulighetene som andre i arbeidslivet.

 

Redd for å si i fra

Undersøkelsen viser at en av fem blir mobbet på jobben og får slengt til seg ubehagelige kommentarer fra sine norske arbeidskolleger.  Kombinasjonen med at innvandrere er svært redde for å miste jobben sin, gjør arbeidsdagen for mange er vanskelig.

- Det er mange som ikke vet noe særlig om verneombudet. Og de vet ikke hvordan de skal gå frem når de skal melde ifra om kritiske forhold på jobben. Mange kommer fra land med færre rettigheter på arbeidsplassen, og er redde for at arbeidssituasjonen forverres hvis de tar opp kritikkverdige forhold, sier seniorinspektør Tahereh Talebi i Arbeidstilsynet.

 

Når det gjelder ubehagelige kommentarer, kommer de ikke nødvendigvis fra norske kolleger. Som regel kommer de fra kunder og andre man er i kontakt med i forbindelse med jobben.

 

- Vi har sett på eksempler der pleietrengende på sykehjem har nektet å bli stelt av kvinner som bruker hodeplagg. I renholdsbransjen er det mange som får ubehagelige kommentarer når de er ute hos oppdragsgivere, forteller Talebi.

 

Samtidig viser det seg at selv i bedrifter der den største andelen ansatte har innvandrerbakgrunn, har verneombudet etnisk norsk bakgrunn.  Talebi oppfordrer innvandrere til å engasjere seg mer.

-           Det er viktig at flere innvandrere engasjerer seg i fagforeningen. Arbeidsgiverne må også legge til rette for det. Her har flere bedrifter lang vei å gå, sier Talebi.

 

Må rydde opp
Arbeidstilsynets rapport konkluderer med at utlendingene blir utsatt for sosial ekskludering på jobben, de får ikke all den informasjonen de trenger og de har dårlig kjennskap til sine rettigheter og plikter.
          Mange tror at de må jobbe dobbelt så fort som de norske for å få beholde jobben sin, sier Talebi.

I bedrifter der Arbeidstilsynet har vært inne og gitt anmerkninger i forhold til arbeidsmiljø, kan bedriften ende opp med å måtte betale dagsbøter hvis ikke forholdene blir forbedret.
          Vi krever bedre rutiner rundt om på arbeidsplassene. Dersom ikke våre anmerkninger og pålegg blir tatt alvorlig, kan bedriften ende med å måtte betale dagsbøter, sier Tahereh Talebi.

(21.3 2005)


Innvandrere mobbes på jobben

21. mars, 2005

Karsten

Jobber ikke selv på en arbeidsplass med mange innvandrere, mens syns allikevel at det er synd at det norske arbeidslivet er slik Arbeidstilsynet har funnet ut. Fordommer er vanskelige å endre på, men på en arbeidsplass bør uansett alle kunne nyte samme respekt. De er der tross alt fordi de er gode i sitt fag og har relevant kompetanse for bedriften. Arbeidsmiljø kan da umulig være bra på en arbeidsplass der det gjøres så store skiller på arbeidstakerne etter hudfarge eller tro eller annen bakgrunn. Her er det helt klart store utfordringer, og hvis vi tar utfordringen er jeg veldig sikker på at norske arbeidsplasser vil ha store fordeler med tanke på global konkuranse og levedyktighet.

Inkluderende arbeidsliv

22. mars, 2005

Roar

Jeg har alltid ment at det har manglet et punkt i avtalen for et inkluderende arbeidsliv. Innvandrerne er en veldig utsatt gruppe i arbeidslivet, med bl.a. språkbarrierer, kulturforskjeller og fordommer blant etnisk norske. For å få et virkelig inkluderende arbeidsliv må man også fokusere på innvandrere...

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?