Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Mindre sykefravær skyldes flere på trygd og attføring
Del artikkelen med venner og kolleger

Tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman sier at nedgangen i sykefraværet på 25 prosent i fjor har sammenheng med en økning i tallet på personer på trygd, rehabilitering og attføring.

 

Mens det i fjor var 12.000 færre som mottok sykepenger fra Folketrygden enn året før, var det 7.000 flere som havnet på rehabilitering, attføring eller som fikk tidsbegrenset uførestønad. Dessuten økte tallet på dem som fikk varig uføretrygd eller avtalefestet pensjon med 2.500 personer.

 

-          Nedgangen i antall sykmeldte ble altså i stor grad oppveid av en økning i antall personer på trygd, rehabilitering eller attføring, skriver Norman i en kronikk i Dagens Næringsliv før påske.

 

Nedgangen i sykefraværet skyldes verken bedre arbeidsmoral, bedre helse, bedre arbeidsmiljø eller IA-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, mener Norman.

 

Den tidligere arbeidsministeren fastslår at den registrerte overgangen fra sykemelding til attføring var både ønsket og villet. I fjor fikk nemlig Aetat mulighet til å gå inn med attføringstiltak langt tidligere enn før. Denne ordningen skal øke sjansen for at folk som ikke kan fortsette i sin gamle jobb, skal klare å komme seg inn i nytt arbeid. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad har et tilsvarende siktemål. Med tidsbegrenset stønad skal sjansen være større for at man kommer tilbake til arbeidslivet enn om man må fortsette på sykepenger eller rehabiliteringspenger inntil man blir kvalifisert til varig uføretrygd.

 

Les også "Gledlige fraværstall".


Mørketall?

31. mars, 2005

Jostein

Er det dette man kaller mørketall? Helt klart at arbeids- og sosialminister Høybråten har prøvd å skape fine tall som kan brukes i valgkampen senere i år... Synes det er bra at Norman påpeker dette.

Er dette noe bedre?

31. mars, 2005

Stig O.

Er det strengt tatt noe bedre at folk er på trygd eller rehabilitering enn at de er syke? Vil selv si at mange da er enda mer isolerte fra sin arbeidsplass enn de er ved et syketilfelle. Veien fra trygd tilbake til arbeid er lenger enn fra en liten sykemelding. Er enig med deg Jostein i at dette kan virke som en liten lur drei på tallene fra Høybråten sin side i et desperat håp om å sanke noen stemmer. Må samtidig innrømme at jeg med dette ble veldig usikker på de fraværstallene som produseres... kan jeg stole på disse? Hva sier de egentlig?

- Mindre sykefravær skyldes flere på trygd og attføring

01. april, 2005

Per

Hvis man ser på sykefraværet, som måles i antall utførte dagsverk, er det nok en reell nedgang. Legene er flinkere til å gradere sykemeldinger, og arbeidsgivere flinkere til å følge opp sykemeldte og komme med tiltak for å få folk tilbake i arbeid. Attføring og uførepensjoner registreres ikke på sykefraværsstatistikker.

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?