Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uførepensjon som lønnstilskudd
Del artikkelen med venner og kolleger

Forsøksordningen med uførepensjon som lønnstilskudd er i gang i Hedmark, Rogaland, Troms, Telemark og Sør-Trøndelag. Formålet er å gi uførepensjonister mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med uførepensjon som lønnstilskudd til arbeidsgiver.

 

Norge har i dag over 300 000 uførepensjonister. Mange av disse har verdifull kompetanse og ønsker seg tilbake til arbeidslivet. Derfor er det innført en forsøksordning der uførepensjonister kan begynne å arbeide eller øke sin arbeidsinnsats.

 

Arbeidstaker
Den uførepensjonerte får ordinær lønn fra arbeidsgiver etter de avtaler som gjelder for virksomheten.  Hvis man ikke arbeider i full stilling, deler av pensjonen beholdes.  Tilskuddet til arbeidsgiver tilsvarer beløpet du ellers ville fått i uførepensjon.

 

Arbeidsgiver kan søke om tilskudd for tilrettelegging av arbeidsplassen, dersom dette skulle være nødvendig.  Både Trygdeetaten og Aetat har virkemidler for tilrettelegging av forholdene på arbeidsplassen.

 

For at man skal ha en mulighet til p komme tilbake i arbeidslivet igjen, har man mulighet til å bli ansatt i fast eller midlertidig stilling i inntil tre år. I denne perioden har man en hvilende pensjonsrett og kan få tilbake uførepensjonen dersom arbeidsforsøket ikke lykkes.

 

 

Arbeidsgiver

Målsettingen for ordningen er at den uførepensjonerte skal få fast ansettelse. På visse vilkår kan det gis midlertidig ansettelse i inntil tre år.  Før personen kan bli en del av ordningen, må man imidlertid gjennom en kartlegge av kompetanse, arbeidsbakgrunn og arbeidsevne.

 

Arbeidstakeren skal utføre ordinære oppgaver og motta lønn i henhold til de avtaler som gjelder for virksomheten.

 

Arbeidsgivere inngår avtale med nærmeste Aetat-kontor eller trygdekontor for å delta i ordningen.  Lønnstilskuddet refunderes etterskuddsvis fra den etaten som er din avtalepart.

 

[Les pressemelding fra Trygdeetaten]
[
Les informasjon rettet mot arbeistaker] (PDF-fil)

[Les informasjon rettet mot arbeidsgiver] (PDF-fil)

oks.com >books
=posi

Uførepensjon som lønnstilskudd

31. mars, 2005

Roar

Dette har jeg hatt tro på lenge. Helt klart den beste måten å gjøre arbeidslivet enda mer attraktivt for dem som har måtte ta en pause. Med en sikrere økonomi vil det være enklere å prøve på nytt. Samtidig blir det enklere for bedrifter å "ta sjansen" på uføretrygdede med tanke på stønad.

Uførepensjon som lønnstilskudd

31. mars, 2005

Raymond

Kandidatene må gjennom en grundig kartlegging, så det er en vei å gå. Forutsetningen må være at den uføretrygdede har reelle muligheter til å gå inn i varig arbeid. De må ikke fortrenge vanlige arbeidsledige i køen.

Reell mulighet

03. april, 2005

Roar

Kartleggingen som gjøres sikrer nettopp at den uføretrygdede har mulighet til varig arbeid. Mange ønsker å komme tilbake i jobb, men tror ikke de klarer. En god kartlegging kan være med å gi selvtillit!

Uførepensjon som lønnstilskudd

04. april, 2005

Sigrund

Tror helt klart dette er veien å gå. Det er viktig å gi de uførepensjonerte en reell sjanse til å komme tilbake i arbeid. For mange vil en økonomisk sikkerhet være et glimrende utgangspunkt. Også er det jo enklere for en arbeidsgiver å ta sjansen hvis det finnes økonomisk støtte fra offentlig etat.

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?