Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


40 prosent kvinner i styret
Del artikkelen med venner og kolleger

I 2003 vedtok Stortinget en lov som pålegger norske almenaksjeselskaper (ASA) å ha minst 40 prosent kvinner i sine styrere.  Tall fra SSB viser imidlertid at det er langt igjen til de selskapene oppfyller kravene, og til høsten trer loven i kraft.

-           Vedtaket er at hvis ikke det nås 40 prosent, blir loven satt i kraft, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy til aftenposten.no.

Hun har tro på at selskapene skal klare 40 prosent deltakelse av kvinner i styret hvis de ønsker.  Med databaser som kvinnebasen.no er det nemlig mange gode kandidater som er tilgjengelige for norske styrer.

Kvinnebasen og Female Future
Det er etablert en rekke gode tiltak for å gjøre kvinner mer tilgjengelige for norske styrer.  Kvinnebasen.no er en landsdekkende kompetansedatabase, der det i dag er over 3 400 kvinner registrert.  De står til rådighet med sin kompetanse for de som leter etter kvinner til ledende stillinger og styrer i privat og offentlig sektor.

NHO satte i gang prosjektet Female Future der kvinner gjennom et program får muligheten til å øke og synliggjøre sin kompetanse.  Prosjektet har gitt gode resultater, og i styrene til NHOs medlemsbedrifter har kvinneandelen økt fra 6 til 21 prosent.  På landsbasis er økningen mindre, fra 9 til 12 prosent. Men nå avsluttes prosjektet og det er usikkert om flere kvinner får nyte godt av det.

          Jeg håper vi ligger mye nærmere 40 prosent enn de 21 prosentene vi ligger på i dag. Men mye er opp til selskapene. Vårens generalforsamlinger må ta tak i den utfordringen. Ikke fordi det kan komme en lov, men fordi mer mangfold i styrene er en god idé og gir kompetanse fra flere miljøer, sier NHO-direktøren

Nye ASA-er oppfyller ikke kravene
Svært få av de ASA-ene som ble etablert etter at loven ble vedtatt har ikke en eneste kvinne i styret. Blant de 21 ASA-ene som ble etablert i fjor, året etter at loven ble vedtatt, var kvinneandelen 6 prosent. Hittil i år er den enda lavere, slik at snittet for 2004 og 2005 så langt blir nøyaktig 5 prosent.

[Les artikkel hos aftenposten.no]
[Se tall fra Statistisk Sentralbyrå]
[Besøk kvinnebasen.no]

e.com >online book
=pos

40 prosent kvinner i styret

04. april, 2005

Sigrund

Man skulle tru at det er enkelt i mange tilfeller å velge en kvinne i stedet for en mann til et styreverv, men det kan se ut som om menn ikke tør/ønsker å engasjere kvinner i sine foretak. At 12 prosent av styremedlemmene i norske ASA er kvinner er alt for lavt...

Etter beste (s)kjønn?

05. april, 2005

Reidar

Tror mange vil mene det samme som meg: Ett hvert styre og en hver bedrift må velge etter beste skjønn. At dette blandes med politikk om kjønn og likestilling føler jeg er galt. Selv har jeg valgt inn kvinner i styrer der dette har vært det beste for bedriften. Men, at hvert styre må tvinges til å tenke likestilling ved valg av styre blir galt.

Helt galt

07. april, 2005

Siv

Dette er et av de virkelige dumme forslagene denne regjeringen har kommet med. Styrene representerer eierne, og bør ikke velges av politiske grunner, men av økonomiske grunner. Ofte kan det være at eierne selv sitter i styret. Hvis det finnes gode nok kvinner får de styreverv som alle andre. Man skal ikke behøve å tvinge kvinner inn i styrer...

Vi klarer oss selv!

07. april, 2005

Anne L

Det er liten tvil om at kvinner kommer til å klare seg selv! Større og større andel av utdannede ved universiteter er jo kvinner... hvem vet...kanskje vi en dag ender opp med en verden der menn kun er mekanikere og snekkere, mens kvinner arbeider med aksjer og politikk? :]

750 får sparken

07. april, 2005

Stig O.

Hvis regjeringen får dette gjennomført vil over 750 menn gå fra sine styreverv for å gi plass til kvinner. Kun da vil alle ASA ha en kvinneandel på 40 prosent. Tror det blir nærmest umulig å gjennomføre.

40 prosent kvinner i styret

07. april, 2005

Kåre

Så en presentasjon i VG der kun 3 av de 10 største ASA-selskapene tilfredsstilte de nye kravene om 40 prosent kvinneandel i styrene... tviler på at alle disse vil klare å snu helt om på så kort tid. Det skal sies at de har hatt tid på å gjøre dette tidligere, men siden de ikke har gjort noe med det så har de nok sine grunner. Hva vil uansett være straffen for å bryte den nye loven? Tvangsoppløsning av selskapet? Neppe...det er jo tross alt de største selskapene her til lands...

40 prosent kvinner i styret

08. april, 2005

Stig O.

Det vil være urimelig å følge opp de truslene som regjeringen har kommet med. De mener alt fra kraftige bøter til tvangsoppløsning av selskapene skal være straffen for å ikke følge det nye regelverket. Dette er alt annet enn næringsvennlig, og at et selskap som Høyre stiller seg bak dette er ganske overaskende. Nå skal det sies at et flertall i Stortinget også står bak den nye loven...

40 prosent kvinner i styret

28. november, 2005

Tor Ludvigsen

Private firmaer bør få bestemme selv hvorvidt de ønsker kvinner eller menn i styret. Hvilken rett har staten til å tvinge inn kvinner i private bedrifter? OK hvis det gjelder offentlige, men privat? driver man en privat bedrift, da bestemmer en selv... syns jeg.

40 prosent kvinner i styret

26. mars, 2008

Christina

Loven hadde jo selvsakt ikke blitt vedtatt hvis det ikke var for at kvinner ikke fikk de forskjellige jobbene, fordi de er kvinner. Så lenge veldig mange menn mener at kvinnen er det svakere kjønn, så blir jo det et kjempe stort problem. Kvinnen får jo aldri bevist for seg selv eller andre, at hun kan gjøre jobben like godt som en mann med samme kompetanse. Selvfølgelig er det ikke rett at så mange må få sparken pga en lov som sier at det skal være kvinner i styret, men det er heller ikke rett at kvinner med større kompetanse blir forkastet fordi de ikke er menn.. Ergo, en lov måtte bli vedtatt. Sånn er det bare. Spør du meg, så er kvinnediskrimineringen like ille som rasisme. Jeg er ening i at de fleste menn vil gjøre en bedre jobb i yrker hvor du trenger mye fysisk styrke. Men kvinnehjernen er like innteligent som en manns, og burde ikke bli forkastet fordi de sitter når de tisser..

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?