Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

Statens råd for funksjonshemmede (SRFF) holdt i helgen et seminar der unge funksjonshemmedes status i arbeidsmarkedet ble diskutert.  Antallet funksjonshemmede i jobb er nede på et rekordlavt nivå, til tross for regjeringen sin inkluderende satsning.

-           Det er ingen tvil om at unge funksjonshemmede besitter viktige ressurser, kompetanse og arbeidskraft som arbeidslivet trenger. Det er heller ingen tvil om at mange unge opplever at det er vanskelig å få innpass i arbeidsmarkedet. Personer med nedsatt funksjonsevne tilhører en av flere grupper med lavere sysselsettingsandel enn befolkningen for øvrig, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i sitt innlegg på seminaret.

Målet at alle skal ha en mulighet til å delta i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger. For å oppnå dette vil regjeringen fokusere på:
·          likebehandling og tilgjengelighet
·          avtalen om et inkluderende arbeidsliv
·          yrkesrettet attføring

FFOungdom med krav til regjeringen
I følge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFOU) er situasjonen for funksjonshemmede ungdom i arbeidslivet blitt verre den siste tiden.  I sitt innlegg la Høybråten frem tall som viser et økt antall tiltaksplasser for yrkeshemmede.  Allikevel har veien inn i arbeidslivet for unge blitt smalere.  Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 18 000 funksjonshemmede har mistet sin arbeidsplass i løpet av det siste halvåret.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom er ikke fornøyd med utviklingen, og ønsker at regjeringen tar grep for å hindre at flere havner på utsiden.  Spesielt viktig er det med et eget attføringstilbud for ungdom, der individuell tilpasning realiseres og det gis rom for høyere grads utdanning.         

Sommerjobb for funksjonshemmede
"Sommerjobb for alle" er et prosjekt med mål om å gi skoleelever og studenter med nedsatt funksjonsevne bedre muligheter for sommerjobb. Prosjektet vil bli gjennomført i Oslo- og Trondheimsområdet sommeren 2005.

Prosjektet gjennomføres i tråd med intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv.  Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) har i samarbeid med trygdeetaten, Aetat, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og bemanningsbyrået Temp-Team satt i gang prosjektet.  Sammen ønsker man å inkludere alle arbeidssøkere, også funksjonshemmede, i arbeidslivet.

[Besøk SRFF sine nettsider]
[Les artikkel hos FFOU]
[Les innlegg fra arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten]
[Les mer om Sommerjobb for funksjonshemmede]

title>

Statistikker er fali...

11. april, 2005

Steinar

Det er tydelig at statistikker kan bøyes og tøyes i den retning man ønsker. Selv med en økning i antall arbeidsledige funksjonshemmede, sier Høybråten at dette går veien. Synes helt klart at dette er et tegn på at noen må ta ansvar slik at IA-avtalens andre delmål blir gjennomført. Alt for mye har så langt dreid seg om sykefravær...

Unge funksjonshemmede

12. april, 2005

Asgeir

Unge funksjonshemmede fortjener mange sjanser i arbeidslivet. Akkurat som alle andre. Selv om det ikke fungerer første gangen, kan det virkelig slå klaff den syvende gangen. Alle har en spesiell evne (eller flere...), og selv om høyre armen ikke alltid lystrer kan man få gjort mye med venstre!

Unge funksjonshemmede

12. april, 2005

Roy Endré

Et lite innspill fra Håvamål: Er du halt, kan du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kan du duga i strid. Allerede på den tida var man klar over menneskets mange muligheter, og alle skulle delta med sine evner. Et godt forbilde for vår tids arbeid med inkludering i arbeidslivet...

Unge funksjonshemmede

12. april, 2005

Asgeir

Takk for spennende svar Roy Endré. Skal ta vare på ordene fra Håvamål til en senere anledning. Var nytt for meg at også vikingenes viktigste råd inneholdt et slikt inkluderende syn. :-)

Unge funksjonshemmede

13. april, 2005

Lillian

Utrolig spennende med håvamål-diktet. Har aldri hørt det før, og det ga meg masse energi til fortsatt å arbeide for inkludering. Kjempeflott!

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?