Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig flere funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

I 1994 var det i gjennomsnitt registrert 48.700 yrkeshemmede i Aetat. Ti år senere har antallet steget til hele 86.400 personer.  En eldre arbeidsstyrke er noe av forklaringen.

Mens antallet funksjonshemmede lå stabilt mellom 53 000 og 55 000 funksjonshemmede fra 1995 til 1999, har det siden 2000 vært en spesielt sterk vekst i antallet.  Med mer enn en dobling er det i Vestfold og Møre og Romsdal økningen er størst.  Men også resten av landet har erfart det samme.

Strengere krav til attføring
Den viktigste årsaken til økningen i antall funksjonshemmede er de strengere kravene for attføring.  Det er i dag strengere krav til at yrkesrettet attføring skal være forsøkt før eventuell innvilgning av uføretrygd.

Dette understrekes ved at antallet nye uføretrygdede har en motsatt utvikling, sammenlignet med antallet funksjonshemmede.  I 1999 toppet det seg med 33.551 nye tilfeller, for så å synke til 28.843 i 2003.

Sommeren 2004 overtok Aetat ansvaret for å vurdere de medisinske inngangsvilkårene for attføring. Dette har også medført flere registrerte yrkeshemmede i Aetat.

Eldre arbeidsstyrke
Den demografiske utviklingen i befolkningen har også mye å si for veksten av antall funksjonshemmede.  Med en høyere gjennomsnittsalder for personer i yrkesaktiv alder, øker risikoen for nedsatt funksjonsevne.  Det er også blant de eldste arbeidstakerne man ser størst vekst i antall funksjonshemmede. 

En generelt høy yrkesdeltakelse kan ha bidratt til at flere med svak helse har fått jobb.  Disse har i de senere årene måttet trekke seg ut igjen på grunn av helseproblemene. En økt yrkesdeltakelse blant kvinner gjennom de siste ti årene har dessuten bidratt til at det har vært en sterkere økning i antallet yrkeshemmede kvinner enn menn de siste årene.

I tillegg gjør et stadig økende arbeidspress, effektiviseringskrav og økt omstillingskrav i næringslivet kan bidra til at flere må trekke seg ut av arbeidslivet. I en periode med nedgangskonjunktur kan arbeidsgivere benytte anledningen til å kvitte seg med personer som er mindre produktive på grunn av helserelaterte problemer.

[Les pressemelding fra Aetat]

a>

Stadig flere funksjonshemmede

14. april, 2005

Øystein R.

Selv om flere blir funksjonshemmede, behøver ikke det stoppe dem fra å arbeide. Selv har jeg dårligere hørsel og syn på mine eldre dager, men med tilpasninger og litt hjelp er jeg fremdeles på min vante arbeidsplass. Ikke la noe nedsatt funksjonsevne skremme deg fra arbeidet!

Hva slags konsekvenser får dette?

14. april, 2005

Bjørn Kvalsmo

Med så mange funksjonshemmede bare de siste årene, spør jeg meg selv hva slags konsekvenser dette får? Vil det på noen som helst måte bli tatt noen grep fra det offentlige, eller vil arbeidstaker/giverorganisasjonene gripe inn? Synes det er merkelig at det plutselig skal bli så mange handikappede. Selv om årsakene i artikkelen er mange, har jeg vanskelig for å se at dette bare plutselig skjer i løpet av få år.

Det burde vært færre!!

18. april, 2005

Gro

Syns det er latterlig at det blir flere funksjonshemmede...i en tid med så mye hjelpemidler burde vi kunne klare å legge tilrette slik at også de med nedsatt funksjonsevne skulle kunne leve og arbeide normalt. Selvfølgelig har dette begrensninger, men det burde i hvert fall hindret en slik økning i antall funksjonshemmede...

Ny fokus...

19. april, 2005

Reidunn

Man burde se på dette med nye øyne. At flere blir klassifisert som handikapped kan komme av at samfunne forventer for mye av alle sammen. Vi skal være supermennesker noe svært få er. De som ikke tilfredstiller et slikt krav ender i en ond sirkel der man begynner som sykemeldt, og kanskje ender som funksjonshemmed? Det som er viktig er å få en bedre avpasning mellom forventninger og evner.

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?