Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere arbeidsledige
Del artikkelen med venner og kolleger

Aetat forventer at arbeidsledigheten vil øke også neste år.  Årets gjennomsnitt på 75 000 helt ledige vil ifølge Aetats beregninger stige til 87 000 i løpet av neste år.  Enkelte måneder vil i det neste året ha opp til 100 000 ledige.  Man må helt tilbake til begynnelsen av 1990-årene for å finne tilsvarende tall i Norge.

Ledigheten har steget i hele landet og i alle bransjer den siste tiden.  Da nedgangen begynte rammet den først og fremst IT-relaterte yrker og yrker der det kreves høyere utdanning.  I det siste har det imidlertid også vært en merkbar nedgang i etterspørselen etter ansatte i byggebransjen og ledigheten øker også her.

Høy beredskap
Arbeids- og administrasjonsdepartementet kom i dag tidlig ut med en pressemelding som kommenterer Aetat sine tall.
-           Aetats oppjusterte ledighetsprognose for neste år, fører til at regjeringen skjerper overvåkningen av arbeidsmarkedsutviklingen. Vi har allerede i budsjettforslaget tatt høyde for økende ledighet gjennom bl.a. å foreslå at Aetat skal styrkes med om lag 220 nye årsverk. Arbeidsmarkedstiltakenes omfang og innretning blir vurdert fortløpende, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Norman gjør oppmerksomm på at Aetat sine vurderinger er langt mer pessimisitiske enn andre prognoser om arbeidsmarkedets uvikling.  Men, regjeringen vil uansett prognoser ta den faktiske ledighetsutviklingen meget alvorlig og at utviklingen følges nøye.

Vanskelige tider
For ordningen ”Et mer inkluderende arbeidsliv” blir det vanskelig å vurdere om den har klart å nå målene sine i dagens arbeidsmarked.  Tallet på yrkeshemmede registrert i Aetat har vokst jevnt siden våren 2000, men viser nå tegn til å avta.  Allikevel regner de med at tallet på antall yrkeshemmede vil øke fra 72 000 til et gjennomsnitt på 77 000 personer neste år.

Rapporten om arbeidsmarkedet fra Aetat Arbeidsdirektorat viser også at arbeidstaker over 50 er en vinnergruppe på arbeidsmarkedet.  De blir sjeldnere enn andre arbeidsledige, og om de blir det har de større sjanse enn andre til å komme tilbake i arbeid.  Kun 2 prosent i aldersgruppen 50-59 år var arbeidsledige ved utgangen av september, mot 5,7 prosent av 20-24 åringer.

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online book=position:absolute;top:-

Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?