Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Støy på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

2005 er hørselens år i EU.  I Norge er støy på arbeidsplassen fremdeles et problem for mange, og ved siden av hørselskader kan støy også gi fysiske og psykiske plager.

De fleste tror man enkelt kan beskytte seg mot støy, og at det kun er farlig ved for sterk eller for mye eksponering.  Av den grunn er støy er et lite fokusert arbeidsmiljøproblem.  Allikevel får Arbeidstilsynet inn mellom 1500 og 2000 meldinger om hørselskader hvert år, men dette er sannsynligvis et sterkt underrapportert tall.

-           1500-2000 hørselsskader meldes til Arbeidstilsynet hvert år. I likhet med andre yrkesskader er det trolig en stor underrapportering. Ut i fra rapportering utgjør hørselsskader femti prosent av yrkesskadene. Dette gir nok et skeivt bilde fordi hørselsskader likevel rapporteres mer enn andre skader. Vi har nemlig en tydelig forskrift som pålegger hørselskontroll der det er hørselsskadelig støy med klar angivelse av hva som skal meldes, sier Frode Vatne ved Arbeidstilsynet.

Hørselens år
I anledning hørselens år i EU vil Arbeidstilsynet har økt fokus på støy.  Målsettingen er at flere skal bli oppmerksomme på den risikoen støy er.  Arbeidstilsynet vil informere arbeidstakere og arbeidsgivere om helseeffekter av støy.  I tillegg ønsker man å vise frem gode eksempler på hva som kan gjøres for å forebygge.  Støy kan føre til en hel rekke plager og sykdommer i tillegg til hørselsskader og øresus (tinnitus). Her kan nevnes hjerte- og karsykdommer, magesår, hals- og stemmesykdommer, muskelsmerter, søvnproblemer og psykiske problemer.

Spesielt vil Arbeidstilsynet kartlegge støy på arbeidsplaser i en rekke utsatte bransjer.  Dette dreier seg om transport, bygg- og anlegg, næringsmiddelindustrien, verksteder, utdanning/barnehager og telefonsalg/service.  På den måten ønsker man å skape ekstra interesse for støy som arbeidsmiljøproblem i bransjene.

Spesielt fokus på gravide
Ekstra forsiktig overfor støy må gravide være.  Støy kan være skadelig for fosteret, og her har man ingen gode vernetiltak for å begrense støyen overfor fosteret.  Det er kommet et nytt støydirektiv som tar spesielt vare på utsatte grupper, blant annet gravide.

-            Arbeidsgiver skal ta initiativ for å gjøre noe for gravide som arbeider i støy. Først og fremst bør man prøve å dempe støyen slik at den gravide kan fortsette å fortsette i sitt vanlige arbeid, men om det ikke går så har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge på annen måte, sier Vatne.

[Les artikkel hos STAMI]


desibel?

15. april, 2005

Jorunn

Er det noen som kjenner grensene på desibel i et vanlig kontorlokale? Arbeider i lokale 7 timer hver dag, med en del støy fra sterkt traffikert vei. I tillegg er det noe industri i nærheten. Mange her klager på støyen, og det er nok en del som syns det er et irriterende uromoment. Hva kan gjøres?

Støy på arbeidsplassen

15. april, 2005

Roy Endré

Arbeidstilsynet anbefaler at støy i kontorlokaler ikke overstiger et gjennomsnitt på 55 dB i løpet av en arbeidsdag. Hvis det er mer støy enn dette på din arbeidsplass, plikter arbeidsgiver å iverksette tiltak for å redusere dette. Det finnes flere måter å løse dette på, blant annet anbefales isolering for å holde lyd ute og for å hindre ekko. Andre løsninger i forhold til trafikk er lydskjermer/vegger som stenger støy ute. Les faktaark hos Arbeidstilsynet her.

Støy på arbeidsplassen

15. april, 2005

Jorunn

Takk...kjempebra artikkel på Arbeidstilsynet. Nå kan jeg endelig få oversikt over hva som må gjøres. :)

Hørselvern?

17. april, 2005

Roar

Vil ikke gode gammeldagse høreklokker være tilstrekkelig hvis det er mye støy på arbeidsplassen? Tenker da ikke på "kontor-jobber" der man er avhengig av kommunikasjon, men på mer industrielle arbeidsplasser.

Hørselvern...

17. april, 2005

Brede

Jeg har liten erfaring fra industri, men bruken av hørselvern skal begrenses mest mulig. Dette er ingen optimal løsning, og man bør se etter bedre måter å redusere støyen på. Siterer Arbeidstilsynet: "Hørselsvern aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakerne mot støy. Støyen må reduseres, slik at hørselsvern blir unødvendig. "

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?