Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Holdninger til eldre
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivets holdninger til eldre arbeidstakere er fremdeles negative til tross for arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv.  Statsminister Kjell Magne Bondevik ønsker økt fokus på de eldres evner og erfaring.

 

          Det er viktig med ungdommen, men de skal ikke ensidig dyrkes. Vi trenger også de eldres evner, krefter og verdifulle erfaring i arbeidslivet. Vi vil ha dem lengre i jobb! Bidrar de til produksjonen i samfunnet, blir også pensjonsutgiftene lavere, sa Bondevik under NHOs årskonferanse.

 

Diskriminering av eldre

Selv om bedrifter har et uttalt ønske om å satse på eldre, ender mange opp med å ansette unge arbeidssøkere.  Dette til tross for at mange ser på eldre arbeidstakere som lojale og stabile.

          Det foregår mye diskriminering av seniorer i arbeidslivet.  Aldersbarrierene skyter i været, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk (SSP) til Dagsavisen.

 

I SSP sin årlige undersøkelse svarer kun åtte prosent av lederne at de hadde drøftet konsekvensen av den nye arbeidsmiljøloven som forbyr aldersdiskriminering.

          Jeg mener ledere fokuserer for mye på nytt blod ved rekruttering. Det er ikke noe galt i å velge yngre arbeidskraft hvis de har bedre kompetanse. Men når yngre med dårligere kompetanse enn eldre blir ansatt i stedet, snakker vi om forskjellsbehandling. Dessverre får vi altfor mange tilbakemeldinger om at dette har skjedd, sier Lunde.

 

Et helsefremmende arbeidsliv

Regjeringen har ofte stadfestet at velferdslandet Norge er avhengig av en høy arbeidsdeltakelse.  Dermed er man avhengig av at arbeidstakerne står lenge i arbeidslivet, og har muligheten til dette.  Et arbeidsliv som ekskluderer de eldre vil gjøre det vanskeligere å opprettholde dagens velferdsnivå.

 

          Vi må ha et arbeidsliv som ikke skyver de eldre fra seg og som skaper lyst til å bli i jobben lengst mulig. Arbeidsplassen må være et sted hvor man henter mer enn lønn. Et sted hvor man kan utvikle seg og dele av sin erfaring, forklarte statsministeren.

 

[Les artikkel hos Dagsavisen]
[Besøk Senter for Seniorpolitikk sine nettsider]

a>
x;>online bookx;>online bo

Uforståelig

22. april, 2005

Karin

Det er vanskelig å forstå at jeg som nærmer meg 50 ikke er attraktiv for arbeidslivet. Jeg har snart tredve års yrkeserfaring, og har tilpasset meg nye trender og ny teknologi i alle år. Skal jeg ikke klare det lenger? Hvis regjering ønsker meg i arbeidslivet til jeg er 65, må de legge til rette for at bedrifter kan ansette meg... Også må det drives holdningsarbeid blant bedriftsledere, slik at man kan se de positive sidene ved å nærme seg 50 eller 60 eller 70!

Holdninger til eldre

24. april, 2005

Alf

Noen ser på oss eldre som utdaterte, men jeg har møtt minst like mange som vet å verdsette mine år i arbeidslivet. Syns ofte slike undersøkelser overdriver "eldrefrykten" som er blant folk. Dessuten kjenner da alle familie og venner som er aldersgruppen "eldre", og man vet da at disse også kan gjøre en god arbeidsinnsats.

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?