Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivstelefonen en viktig tjeneste
Del artikkelen med venner og kolleger

Med økt tilgjengelighet og utvidet åpningstid er Arbeidslivstelefonen blitt svært viktig for alle aktører i arbeidslivet. Tjenesten har som mål å være et lavterskeltilbud og innringerne får råd om alt fra lønn og arbeidstid til samtaler om vanskelige arbeidsforhold. 

Telefon for ArbeidslivetArbeidslivstelefonen startet opp som et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet og Mental Helse. Telefontjenesten har fått økonomisk støtte over statsbudsjettet slik at tilbudet ble permanent fra 1. januar.  Mental Helse administrerer telefontjenesten videre.

Arbeidslivstelefonen har åpent alle hverdager. Mandag, onsdag og fredag fra 9.00 – 15.00. Tirsdag og torsdag fra 12.00 – 18.00.

Arbeidslivstelefonen skal være et lavterskeltilbud, noe som reflekteres i de problemer innringerne har.  Samtaletemaene varierer fra spørsmål om generelle rettigheter til dem som sliter med fysiske og psykiske problemer på grunn av jobben.

-           Det ringer folk til oss som forteller om kvalme, utslett, migrene osv. bare med tanke på å gå på jobben. Det er også mange som ringer oss og har aldri fortalt til noen, det de har opplevd. Felles for veldig mange av dem som har blitt mobbet eller trakassert over tid, er at de tror det er noe galt med dem selv. Det er da det kan være godt å snakke med en de ikke ser, forklarer daglig leder i Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen i et intervju med absentia.no.

 

Mathisen, utdannet sosionom, overtok etter Bente Tangen og har sin bakgrunn fra bl.a. en attføringsbedrift. Der hadde hun ansvaret for kartlegging av personer som skulle tilbake til arbeidslivet. Ved siden av Mathisen jobber Grete Sandman som rådgiver.  Sandman har sin bakgrunn bl.a. som offiser i hæren og trygdesjef i Valdres.

 

Flest kvinner

Tjenesten har siden starten av prosjektet dokumentert samtaler og problemer. Dokumentasjonen er anonym, men vil allikevel kunne øke kunnskapen om forebyggende og helsefremmende tiltak hos aktørene i arbeidslivet.

 

Den typiske innringeren er en kvinne ansatt i butikk eller salgsyrke som er bosatt på Østlandet.  Mathisen er ikke overasket over dette.

-            Fortsatt er det sterkt overvekt av kvinner. Dette henger nok sammen med at kvinner har lettere for å snakke om sine problemer enn menn og at kvinner kanskje har et større behov for drøfte problemene sine med flere personer, sier hun.

 

Fremdeles registrerer man en økning i samtaler vedrørende mobbing, trakassering og utstøting. Dette har vært en tendens siden 2004.

-            Arbeidslivstelefonens særegenhet skal jo være de psykososiale problemstillingene i arbeidslivet, og slike samtaler krever tid og det har vi til innringere. Ofte er det samtalen i seg selv som er


Hjelper mange!

29. april, 2005

Linn

Arbeidslivstelefonen hjelper veldig mange i vanskelige situasjoner, og håper at tjenesten får fortsette. Bente Tangen har gjort en utrolig jobb, og Mathisen har litt av noen fotspor å gå i :)

Arbeidslivstelefonen en viktig tjeneste

30. april, 2005

Jostein

Selv om kvinner har et større behov enn menn for å snakke om problemer, tror jeg helt klart at flere menn bør ta kontakt. I lengden vil det være umulig å holde ubehageliheter for seg selv, og å snakke med fagfolk er da løsningen. Stå på videre Arbeidslivstelefonen...

Arbeidslivstelefonen en viktig tjeneste

02. mai, 2005

Anne

Telefonen fyller et behov som tidligere bare fantes hos din familie eller beste arbeidskollega. Det kan ikke forklares godt nok hvor viktig det er å få snakket om vanskelige ting. Hvis man stenger slikt inne vil man ikke finne noen løsning, og det vil få konsekvenser på et senere tidspunkt.

Hjulpet meg:)

03. mai, 2005

Kari

Bente hjalp meg gjennom en vanskelig periode med fornuftige samtaler som ga mange konkrete råd. Følte at jeg stod mye sterkere på arbeidsplassen etter samtalene med henne. Takk!

Arbeidslivstelefonen en viktig tjeneste

04. mai, 2005

Sandra

Har lest alle artiklene om arbeidslivstelefonen siden de startet, og syns det er fantastisk at de nå får fortsette på en noe mer permanent basis. Tjenesten fyller et stort behov blant arbeidstakere.

Arbeidslivstelefonen en viktig tjeneste

06. mai, 2005

Karl

Fantastiske folk som hjelper mange. Stå på videre!

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?