Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

En rapport utarbeidet av Arbeidstilsynet slår fast at minoritetsspråklige må bli særlig skjermet av den nye arbeidsmiljøloven. Med liten kunnskap om sine rettigheter og plikter, er de svært utsatt for psykiske og fysiske helseskader.

Arbeidstilsynet har gjennom en prosjektet ”Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv” belyst ikke-vestlige arbeidstakeres arbeidsforhold.  Rapporten peker på en rekke negative forhold der norske arbeidsplasser er lite inkluderende.

-           Ikke-vestlige arbeidstakere blir utsatt for tilbakeholdelse av informasjon og sosial ekskludering. Mange har lite kjennskap til sine rettigheter og plikter og bruker dermed i liten grad arbeidsmiljølovgivningen, verneombudsapparatet, bedriftshelsetjenestene eller tar kontakt med Arbeidstilsynet, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Ekskluderes
Arbeidstilsynet har ønsket å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere uansett etnisk bakgrunn. Det er gjennomført over 140 samtaler med arbeidstaker fra ikke-vestlige land i løpet av 50 tilsynsbesøk.
Følgende viktige funn er gjort:
·          Flere ikke-vestlige arbeidstakere i de besøkte virksomheter får ikke nødvendige opplæring og informasjon.
·          Flere arbeidstakere fra ikke-vestlige land opplever ubehagelige kommentarer og atferd knyttet til sin etniske bakgrunn
·          Mange arbeidstakerne opplever at de er utsatt for tidspress som går utover helse eller kan utsette dem for ulykke.
·          Mange av de besøkte virksomhetene mangler rutiner som sikrer at arbeidstakerne får reell mulighet til innflytelse på arbeidsmiljøet.
·          39 % av de besøkte virksomheter har ikke rutiner som sikrer skriftlige arbeidsavtaler med alle ansatte.  

Lov om forbud mot diskriminering
Diskrimineringsloven ble vedtatt i mars 2005, og vil tre i kraft fra 1. januar 2006.  Loven forbyr diskriminering  på grunn av blant annet etnisitet og religion, og gjelder på alle samfunnsområder.  Loven vil utfylle nåværende bestemmelser og bidra til et enda sterkere vern mot etnisk diskriminering i det norske samfunnet.

[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]
[Besøk Senter mot etnisk diskriminering]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (9.5 2005)

Utfordring

10. mai, 2005

Lars

Rapporten bør være en utfordring til alle i å gå i seg selv, og se litt på egen arbeidsplass. Konklusjonen er ikke tilfeldig, og speiler nok mange arbeidsplasser. Spesielt skremmende er det at man ekskludere innvandrere i så stor grad fra viktig informasjon.

Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv

11. mai, 2005

Mona

Fantastisk at man nå tar tak i det som er en stor utfordring i arbeidslivet. Integreringen av innvandrere er alt annen en god, og håper at en rød-grønn regjering kan gjøre noe med dette! :)

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?