Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gledelige tall
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er svært fornøyd med tallene for registrerte arbeidsledige i mai, og mener dette er et bevis på at regjeringen har lykkes i sin politikk.

-           Et gledelig fall i registrert ledighet i mai, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i en kommentar til Aetats mai-tall over antall registrert ledige arbeidssøkere.

Ved utgangen av mai var det registrert 78 300 helt arbeidsledige ved Aetat, eller 3,3 prsoent av arbeidsstyrken.  Korrigert for vanlige sesongmessige endringer er antallet helt arbeidsledige sunket med 1 800.

-            Samtidig med at det er færre arbeidsledige, er det en liten økning i tallet på utlyste stillinger.  Dette forsterker bildet av et arbeidsmarked i bedring, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Bredt fall
Det er kun i helse, pleie og omsorgsyrkene arbeidsledigheten øker.  I andre bransjer er ledigheten på vei ned, og spesielt er nedgangen stor blant ingeniører og innen merkantile fag.

Den registrerte ledigheten er redusert etter høsten 2003, og det er nå om lag 10 000 færre helt ledige arbeidssøkere enn hva tilfellet var for om lag to år siden. Bare etter årsskifte 2004/2005 er antall helt ledige arbeidssøkere redusert med 4 700, ifølge Aetats tall. 

-           Særlig finner jeg det positivt at ledighetsreduksjonen er bredt basert. Det seneste året er den registrerte ledigheten blitt redusert blant alle yrkesgrupper, unntatt helse/omsorg. Men også i helse/omsorg ser vi nå positive tegn, bl.a. ved økt tilgang av utlystledige ledige stillinger, avslutter statsråden som mener utviklingen som

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les pressemelding fra ASD]

a>
okmarksme.com >online book=position:absolute;top:-999

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?