Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norske menn arbeider mest deltid
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Eurostat og Statistisk Sentralbyråd (SSB) viser at dobbelt så mange menn i Norge arbeider deltid sammenlignet med landene i Europa.  Kun Nederland har en større andel som arbeider deltid. 

Drøyt 13 prosent av norske menn jobber deltid, noe som er nær dobbelt så mye som gjennomsnittet for Europa der 7 prosent av mennene arbeider deltid.  Det eneste landet med større andel var Nederland, der hele 21 prosent av mennene arbeider deltid.

Norske kvinner ligger også over gjennomsnittet for Europa. Nesten 44 prosent av norske kvinner arbeider deltid viser tall fra Eurostat.  Nederland har også her en større andel, med vel 75 prosent av kvinnene i deltidsarbeid.

Samlet sett var andelen deltidssysselsatte av sysselsatte totalt i EU og EFTA-landene 17,6 prosent, sammenlignet med 27,9 prosent i Norge. Det var kun Nederland som hadde høyere andel deltidssysselsatte enn Norge. For øvrig var det stor variasjon mellom landene når det gjelder deltidssysselsetting, fra 2,7 prosent i Slovakia til 45,2 i Nederland.

Inkluderende arbeidsliv
Norge har en høy sysselsettingsandel sammenlignet med andre land, og dette gir utslag i et relativ høy andel deltidssysselsatte. Andelen sysselsatte i Norge var 75,3 prosent 3. kvartal 2004, sammenlignet med gjennomsnittlig sysselsetting for EU og EFTA landene som var på 63,8 prosent. Det er dermed mulig for flere å delta i arbeidslivet, også for arbeidstakere som ikke har mulighet til å jobbe fullt. Spesielt gjelder dette for skoleungdom og eldre.

Andelen sysselsatte i alderen 55-64 år var 66,9 prosent i Norge i 2003, kun slått av Sverige med om lag 2 prosentpoeng. Tilsvarende var gjennomsnittet for EU og EFTA landene når det gjaldt sysselsettingsandel for eldre, 40,2 prosent.

Flere deltidsjobber
Tallene fra Eurostat er kun beregnet ut fra hovedarbeidsforholdet, dermed blir andelen som arbeider deltid noe høyere enn om flere arbeidsforhold regnes med. I den norske Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) defineres deltid vanligvis med utgangspunkt i en person. Personer med inntil to deltidsjobber som samlet gir heltid vil i AKU bli definert som en heltidsarbeidende. Andelen som arbeider deltid blir dermed noe lavere ifølge AKU. Forskjellen utgjør om lag 2 prosentpoeng for både menn og kvinner. Andelen som arbeidet deltid var 11,6 prosent for menn, og 41,3 prosent for kvinner, ifølge AKU 3. kvartal 2004. Det er en større andel menn enn kvinner som har flere jobber samtidig, derfor gir denne beregningsmåten relativt sett, noe større utslag for menn. (SSB)

[Les mer hos SSB]

a>
okmarksme.co

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?