Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange redde for å miste jobben
Del artikkelen med venner og kolleger

To av ti er redde for miste sin jobb viser Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Det er dobbelt så mange sammenlignet med år 2000. 

I løpet av de siste tre årene har antallet som mener de står i fare for å miste jobben på grunn av nedlegging, innskrenking eller annet økt til det dobbelte.  Mens det i år 2000 var en av ti som fryktet dette, viser samme tall fra 2003 at hele to av ti føler seg usikre.  Samtidig har antallet midlertidig ansatte vært stabilt på en av ti. 

De formelle rammene rundt arbeidsforholdene har blitt bedre i den samme perioden, og andelen som har skriftlig ansettelseskontrakt har økt fra 83 prosent i 1996 til 90 prosent i 2003.  Til tross for dette føler flere seg usikre på sin arbeidsplass.

SSB tror den økende usikkerhet kommer som et resultat av vekst i arbeidsledigheten og usikkerhet på arbeidsmarkedet.  Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viste at arbeidsledigheten ved utgangen av 2000 var på 3,6 prosent, mens den ved utgangen av 2003 var på 4,6 prosent

Konflikt med kunder/klienter/elever og ledelsen
Antallet som opplever konflikter i møtet med kunder, klienter og elever har stedet fra 15 prosent i 1996 til 20 prosent i 2003.  Kvinner opplever i større grad enn menn slike konflikter.  Denne typen konflikter er nå et like stort problem som konflikter mellom kolleger.

Men, fremdeles opplever flest konflikter med ledelsen.  Tre av ti svarer at de ofte eller av og til opplever konflikter mellom ledelse og ansatte.  I tillegg viser undersøkelsen at fire av ti opplever uvilje hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsplassen.  En av fire svarer at de blir møtt med uvilje fra kolleger hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene.

Annet
Andelen som føler at det er andre enn dem selv som styrer arbeidet deres har økt.  Spesielt er det en økning i påvirkning fra kunder, klienter eller elever.  Men, det er også en økning i dem som oppgir at arbeidet er styrt av kolleger og av fastlagte rutiner.  Tendensen er at arbeidstakerne i mindre grad enn tidligere kan bestemme selv hvordan de skal utføre arbeidet sitt og hvilke kvalitetskrav som skal stilles i jobben. Derimot ser det ut som om arbeidstakerne i større grad enn tidligere kan bestemme over tidsfrister og eget arbeidstempo

Det har vært en jevn økning i andelen sysselsatte som mener de har gode muligheter til å videreutvikle seg faglig og til å delta i videre- og etterutdanning.

Seks prosent oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen en gang i måneden eller oftere (en økning fra fire prosent de siste 15 årene)

Andelen som opplever mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen har holdt seg lav og stabil de siste 15 årene Kvinner har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli utsatt for vold/trusler enn menn, og fire ganger så stor sannsynlighet for å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Antall arbeidstakere som er utsatt for varme, kulde, støy, forurensinger og dårlig inneklima ellers har holdt seg på et stabilt nivå fra 1996 til 2003.

Det er heller ikke store endringer i ergonomisk arbeidsmiljø, det vil si hvorvidt man må stå/gå mesteparten av arbeidsdagen, sitte på huk/stå på kne, arbeide i stillinger som belaster ryggen, løfte tungt daglig med mer.

[Se undersøkelse hos SSB]

oks.com >books
oks.com >books

Skremmende arbeidsliv?

24. juni, 2005

Arne

Er arbeidslivet vi har i dag ikke godt nok? Selv med IA, gode formelle rammer som arbeidsmiljølov og skriftlige avtaler og kontrollorgan som Arbeidstilsynet og STAMI, viser undersøkelsen at stadig flere føler sin arbeidsplass som usikker. Er samfunnet generelt blitt for urolig?

Mange redde for å miste jobben

27. juni, 2005

Roar

Som arbeidsgiver tror jeg mange nå opplever økt usikkerhet på grunn av mye medieoppmerksomhet på midlertidige stillinger. Samtidig med økt konkurranse fra utlandet, spesielt de nye EU-landene, samt usikkerhet rundt den nye arbeidsmiljøloven gir en sum som skaper utrygghet om sin egen arbeidsplass. På vår arbeidsplass har vi hatt en diskusjon rundt disse, og anbefaler andre bedrifter til å gjøre det samme. Trygge ansatte er gode ansatte!

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?