Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen likestilling i styrerommene
Del artikkelen med venner og kolleger

1. juli gikk fristen ut for å ha 40 prosent kvinner i styrene for norske allmennaksjeselskaper (ASA).  Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid at det er langt igjen til likestilling. 

Kun 17 prosent av foretakene oppfyller kravet til eiervalgte styrerepresentanter og 45 prosent oppfyller kravet til de ansattevalgte styrerepresentantene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer dermed med at det er langt igjen til likestilling i styrerommene.

Av de 2 689 registrerte styrerollene var kun 15,5 prosent kvinner.  Styrerollene omfatter styreledere, nestledere og styremedlemmer.  Tar man med varamedlemmer er nesten 17 prosent kvinner. 

NHO ikke overrasket
-           Det overrasker ikke NHO at allmennaksjeselskapene sliter med å nå måltallet for antall kvinner i styrene. Vi har hele tiden understreket at denne prosessen er tidkrevende. Samtidig har vi satt fullt trykk på å få frem dyktige kvinner som styrekandidater. Denne jobben har NHO i stor grad bidratt til, og vi har lykkes godt, sier direktør for arbeidspolitikk i NHO, Sigrun Vågeng. 

NHO bedriftene viser imidlertid bedre tall enn andre ASA-selskaper.  Årsaken til dette mener Vågeng er en bedre bruk av de nettverkene som er etablert.
-           Vi vil fortsette dette arbeidet, og er fortsatt av den oppfatning at den beste måten å jobbe på er gjennom rekruttering, synliggjøring, nettverk og kompetanseheving. Norge er på svært god vei i dette arbeidet, og for næringslivet er det viktig å nyttiggjøre seg den ressursen og kompetansen kvinner representerer, sier Sigrun Vågeng.  

Norge – et foregangsland
Selv om det også i utlandet har kommet en diskusjon på den skjeve fordelingen i styrerommene, er det kun Norge som har satt i gang et slikt drastisk virkemiddel.  I Sverige har man nå satt ned et utvalg for å utrede om det bør lages en lov om kjønnsrepresentasjon.

Generelt blir Norge ofte oppfattet som et land hvor likestillingen mellom kvinner og menn er kommet langt.  Likevel er det fortsatt ikke full likestilling på alle samfunnsområder, noe som spesielt kommer til syne i lederposisjoner og styreverv i næringslivet der kvinner fremdeles  er sterkt underrepresentert. Kvinners lederposisjoner er dessuten konsentrert i kvinnedominerte yrker.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra NHO]

a>
x;>online book=position:

40 prosent en umulighet?

19. august, 2005

Reidar

Det virker for meg som om 40 prosent trenger mer tid enn hva regjeringen har gitt norske styrer. Å tro at dette kunne gjøres i løpet av to år blir alt for dumt. Dessuten er jeg spent på hva slags følger dette får. Hva kan regjeringen true med?

Ingen effekt?

19. august, 2005

Linn

Det virker som om regjeringen ikke kommer til å gjøre noe med de dårlige resultatene de har fått. Selv om loven nå sier at det skal være 40 prosent kvinner i norske ASA sine styrerom, er det helt uklart hva som skjer i de rommene der andelen er mindre. Synes vedtaket om kjønnsfordeling er feil, og mener man bør bli valgt inn for den kompetanse man har. Selvfølgelig har kvinner mye kompetanse og livserfaring som vil komme godt med i styrene, og det tror jeg selskapene vil finne ut etterhvert. Se bare på tallene for høyere utdanning: Flest kvinner tar høyere utdanning, og kvinner vil derfor sitte med mest kunnskap i fremtiden. :)

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?