Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Halvparten ønsker fast ansettelse
Del artikkelen med venner og kolleger

Av alle ansatte i Norge, er ti prosent midlertidig ansatt, kommer det ut fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå i 2004. De ti prosentene utgjør rundt 210 000 personer, og over halvparten av disse ønsket seg en fast jobb. Kvinner utgjør den største gruppen av midlertidig ansatte.

Etter å ha vært oppe i nær 13 prosent i 1996, har andelen midlertidige ansatte ligget stabilt de siste fem årene, sett i forhold til tidligere år. Av de ti prosentene som utgjør midlertidige ansatte av dette års undersøkelser, er 39 prosent vikarer, 23 prosent ekstrahjelpere, 21 prosent i et engasjement eller prosjektansatte, mens de øvrige var lærlinger, praktikanter og lignende. 

Studenter trekker prosenten opp

Om man ikke ønsker å være midlertidig ansatt, men ikke får noe annet valg, kan dette skape problemer for den enkelte. Spørsmål som hvorvidt man får en trygg økonomisk framtid og skal klare å planlegge en framtid, blir vanskelige. 

Ifølge de nye tallene fra 2004, er det flertallet av de midlertidig ansatte som ønsker en fast ansettelse. Hele 57 prosent ønsker fast jobb. Her er 61 prosent kvinner, og 51 prosent menn som ønsker fast ansettelse. Ut fra tallene er det også mulig å lese at det er flest ungdommer som har midlertidig jobb. Dette er i sterk sammenheng med at flere og flere unge tar jobb ved siden av studier eller vanlig skole, og dermed ikke kan ha fast ansettelse, samt at man er nykommere på arbeidsmarkedet. Hele tretti prosent av alle ansatte under 25 år, er midlertidig ansatte. I stor grad dreier det seg om ungdom under utdanning. Hele 40 000 av de 210 000 midlertidig ansatte hadde utdanning som sin hovedsakelige virksomhet i 2004.

Flere kvinner på midlertidig basis 

Med 12 prosent mot åtte prosent, er kvinner de som har lettest for å ta jobber med midlertidig ansettelse. Dette har stor sammenheng med at kvinner oftere enn menn tar jobber i bransjer som helse- og sosialtjenester, undervisning, hotell- og restaurantvirksomhet. I undervisning og helse- og sosialtjenester, er andelen som ønsker fast ansettelse, høyest, nemlig 65 prosent.

[Se statistikk fra SSB]

 


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?