Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tapte industriarbeidsplasser
Del artikkelen med venner og kolleger

Omkring 20 000 arbeidsplasser er gått tapt i industrien mens Bondevik-regjeringen tok over, og flere industrier frykter for sine egne ansatte, deriblant store industrikonsern som Elkem, Hydro, Fesil og Norske Skog. Antatte økninger i fremtiden gir derimot fortsatt håp om at tallene skal rettes opp.

- Norge har fantastiske forutsetninger for industrivirksomhet, men de må utnyttes. Det er på tide med et oppgjør med den passiviserende næringsnøytraliteten, melder LO-leder Gerd-Liv Valla i dagens blogg på dn.no. 

Valla mener Bondevik-regjeringens næringsnøytralitet er grunnen til at de 20 000 arbeidsplassene er borte.  Hun setter også spørsmålstegn ved næringsminister Børge Brendes engasjementer.

- LO mener det er helt grunnleggende for et lite land som Norge i globaliseringens tidsalder at vi satser mye, særlig innenfor de næringer hvor vi har naturgitte fortrinn og dermed et større potensial for å lykkes. Eksempler på slike næringer er olje- og gassvirksomhet, energiintensiv industri, maritime næringer og sjømatproduksjon, fortsetter Valla.

Kjemisk Forbund er enige med LO-lederen

Kjemisk Forbund har i frykt for at industrien skal stanse i flere store industrikonsern som Elkem, Hydro, Fesil og Norske Skog, nå gått til verks og sendt ut brev til samtlige ledere i de politiske partiene på Stortinget. I brevet ber forbundet om at politiske tiltak må settes i verk for å redde norsk industri.

- Politikerne kan ikke lenger drive valgkamp med temaer som bare handler om hva vi skal bruke mer penger til, samtidig som store deler av den verdiskapningen som foregår i Norge står i fare for å bli nedlagt, uttaler forbundsleder Olav Støylen i en melding fra forbundet. 

Tall fra SSB gir håp

Investeringsstatistikk og tall for samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning fra Statistisk Sentralbyrå later til at fremtiden kan bli lysere. 

Målt i løpende priser, har SSB kommet frem til et samlet investeringsnivå på 29,3 milliarder kroner for summen av utførte og antatte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2005. Dette anslaget ligger hele 7 prosent over tilsvarende tall gitt for året før. Høyt investeringsnivå innenfor enkeltnæringer i industrien er det som i hovedsak bidrar til dette resultatet. 2006-anslaget indikerer ytterligere vekst i investeringene.

2006-anslaget er på hele 19 prosent over tilsvarende tall gitt for 2005. En sterk positiv forventning om økte investeringer innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller er hovedårsak til dette. Næringene treforedling og mineralproduktindustri bidrar også til å trekke opp anslaget. 

[Les valgBlogg fra Gerd-Liv Valla]
[Les pressemelding fra Frifagbevegelsen]

[Se statistikk fra SSB]

f=http://bookmarksme.com >online book

Legg til kommentar

09. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?