Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt helsefare for midlertidig ansatte
Del artikkelen med venner og kolleger

Midlertidig ansatte har større risiko for helsefare advarer spesialist i arbeidsmedisin Knut Skyberg. NHO mener derimot at den nye arbeidsmiljøloven gir mer rom til å skape ved å gjøre det enklere å ansette midlertidig.

            Midlertidige ansettelser kan være fristende for den enkelte virksomhet, men det medfører en helserisiko, advarer Skyberg i et intervju med HK-nytt.

Skyberg baserer sine uttalelser på forskningsresultater fra ulike miljøer som omhandler helseeffekter av midlertidige ansettelser, omstillinger og nedbemanninger. Han mener at kortvarige kontrakter og nedbemanning gir økte helseplager, økt sykefravær og økt risiko for død.

Arbeidsmiljøloven
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) var kritiske til den nye arbeidsmiljøloven som ga økt adgang til midlertidige ansettelser. Sammen med LO har de arbeidet for å få reversert dette etter at Stortinget i juni vedtok den nye arbeidsmiljøloven.

          Vi synes ikke arbeidslivslovutvalget tok hensyn til arbeidsmiljø og helse, det gjelder både skiftarbeid, arbeidstidsspørsmål og midlertidige ansettelser. Jeg kan heller ikke se at noen av våre innvendinger er tatt til følge, sier Skyberg.

NHO - Flere får prøvd seg i arbeid
Informasjonsdirektør i NHO Finn Langeland håper den nye rødgrønne regjeringen vil lytte til bedriftene, og la den nye arbeidsmiljøloven være i fred.  Han mener en endring ikke vil tjene verken bedrifter eller ansatte. 

-           NHO-medlemmene forteller oss at de vil ha en lov som gjør det lettere for bedriftene å ta inn folk. Flere midlertidige jobber betyr at flere får prøvd seg i næringslivet. Dette er av avgjørende betydning, ikke minst for mange unge. Er man blitt arbeidsledig kan med andre ord en midlertidig jobb være veien tilbake til arbeidslivet, sier Langeland.

En undersøkelse gjort av NHO viser at tre av fire bedrifter vil ansette flere med utvidet adgang til midlertidige ansettelser. At Arbeiderpartiet, SV og Sp viser allerede har varslet at de vil reverser arbeidsmiljøloven i tråd med LO og STAMI sine anbefalinger, mener Langeland forsterker mangelen på forutsigbarhet i politikken.

Går på helsa løs
Skyberg frykter at arbeidsgiverne vil utnytte muligheten til å ansette folk midlertidig. Dermed vil risikoen for helseproblemer øke.
            Helseproblemer som det allerede er stor risiko for, vil i verste fall øke. Men det er avhengig av hvordan arbeidslivet bruker mulighetene loven gir. Vi må forvente at arbeidsgiverne vil utnytte disse mulighetene, og da kan det gå på helsa løs for de ansatte, tror han.

Men, samtidig påpeker Skyberg at arbeid er sunt.
-            Sammenligner man en gruppe arbeidstakere med en gruppe arbeidsledige, vil folk i arbeid alltid komme bedre ut helsemessig enn de utenfor arbeidslivet, avslutter han. 

[ (19.9 2005)


Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?