Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Psykososialt arbeidsmiljø?
Del artikkelen med venner og kolleger

I den siste tiden har fokuset på det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen stått sentralt i media.  Kombinasjonen av det sosiale miljøet på jobben og din egen personlige psykiske tilstand, blir av mange sett på som den faktoren som avgjør om du klarer arbeidet eller ikke orker i lengden. 

Ukeavisen Ledelse og Næringsliv intervjuet Bjørnar Brændeland, konsernoverlege i Nordea og grunnlegger og leder av Forum for psykososialt arbeidsmiljø i Norge, for å sette lys på den økte fokuseringen ved det psykososiale arbeidsmiljøet.

Bjørnar Brændeland mener dagens arbeidsliv ikke tar vare på de mellommenneskelige behov, og at tendensen ser ut til å forsterkes i framtiden.  Dette skader i første omgang menneskene i bedriften, deres helse forverres og sykefraværet i bedriften stiger.  På lengre sikt skader det også bedriften og hemmer bedriftens evne til kreativitet, ytelse og skapning.

Dyrker overmennesker
Arbeidslivet er blitt en konkurransearena der de ansatte konkurrerer for å beholde godene jobben gir.  For noen tar denne konkurransen fokus fra seg selv, og man merker ikke signalene kroppen gir.  Men, i det nye arbeidsmarkedet kommer man ikke unna denne konkurransen.  Er man ikke god nok blir man kastet ut slik at nye krefter kan prøve seg.

-           Det vi ser er en holdning i næringslivet der det skilles mellom overmennesker og undermennesker, der menneskers verdi ut fra hva de genererer av kroner og øre, sier Brændeland.

Må, men kan ikke
Trygghet er viktig i en hver stilling.  Ved å bli behandlet som det menneske man er oppnår man trygghet ved at man føler seg vel.  Grensesetting i forhold til de kravene man møter på jobben er en viktig prosess som kan hindre følelsen av uoversikt, avmakt og oppgitthet.

-            Stresset kommer når dette MÅ blir større KAN. På kort sikt går det bra, men når MÅ blir større enn KAN hele tiden, går selv reservetanken tom. Og da stanser selv en feilfri Rolls Royce, understreker Brændeland, som opp gjennom årene har møtt mange «tomme» Rolls Roycer. I sitt arbeid jobber han blant annet for å minske gapet mellom MÅ og KAN. Kanskje må man ikke så mye man tror, og kanskje kan man klare litt mer, bare man får litt mer støtte og indre kraft, mener Bjørnar Brændeland.

De nære ting
Arbeidet med å forbedre det psykososiale arbeidsmiljø handler i bunn og grunn om enkle ting: om omsorg, kommunikasjon, tilbakemeldinger på innsats og tid til den gode dialog.

          Jeg tror det er kjernen til mange av dagens problemer; folk har for liten tid til å snakke sammen, reflekterer Brændeland, og legger til at folk lett lager spøkelser i sitt indre når de ikke får tilbakemeldinger.

          Hvis du ikke får tilbakemeldinger på om du gjør en god jobb, forsvinner gjerne såvel gnisten som stressmestringen og motivasjonen, fortsetter han.

Tid til å snakke
En bedrift som legger vekt på den gode dialogen er en sterk bedrift.  Kommunikasjon og åpenhet er viktig for å skape tilhørighet og samhold.  En leder bør være en god kommunikator for å klare og oppmuntre og spre motivasjon til de ansatte.

– Jeg vil imidlertid understreke at det psykososiale arbeidsmiljøet ikke bare er ledelsens ansvar. Alle som er i et fellesskap må gjøre sitt for å delta og utvikle fellesskapet. Og skal man øke den kollektive viljen til å virke, må alle bidra til å øke folks KAN, gjerne gjennom å snakke sammen. Hva er bra i dagen situasjon? Hva kan bedriften gjøre for at noe blir bedre? Svært mye handler i bunn og grunn om den gode dialog og om tid til å snakke sammen, avslutter Brændeland.

[Les mer i Ukeavisen]

oks.com >books

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?