Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange nye yrkeshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

I følge Aetat ble det registrert 53 000 nye yrkeshemmede i løpet av 2004. Samtidig viser tall fra Rikstrygdeverket at 700 000 i arbeidsfør alder ikke er i arbeid.

I sin rapport om arbeidsmarkedet legger Aetat frem tall som viser at antall yrkeshemmede har steget dramatisk det siste året. Sammenlignet med året før er det en økning på 35 prosent i antall nye yrkeshemmede.

Spesielt er mange kvinner mellom 30 og 39 år som er yrkeshemmet. Hele 2,5 prosent av alle kvinner i denne aldersgruppen er yrkeshemmet.  Det kan ha sammenheng med at de fleste yrkeshemmede kommer fra hotell- og restaurantbransjen og renhold.  I tillegg har mange bakgrunn fra industrien.

Lav utdanning og arbeidsledige
Det er spesielt de med lav utdanning som er i risikogruppen for å bli yrkeshemmet. Hele 61 prosent av de nye yrkeshemmede i 2004 hadde ikke utdanning på nivå med fullført videregående skole, mens dette bare gjelder 42 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Hele 16 prosent av de som ble yrkeshemmet i fjor har vært arbeidsledig i mer enn ett år - i løpet av de siste to årene.

700 000 arbeider ikke
-           Det er en stor utfordring at nesten en firedel av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, sier Lasse Henriksen, underdirektør i arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen i Rikstrygdeverket.

Rikstrygdeverket har innført en rekke ordninger for å snu utviklingen og få flere tilbake i jobb.  Målet er at arbeid og aktivitet skal være førstevalg etter endt sykemelding, ikke uføretrygd.

Eksempler på de nye ordningene fra Rikstrygdeverket er:
-            Uførepensjon som lønnstilskudd. Dette er en lite kjent ordning der trygdeetaten deler lønnskostnadene med arbeidsgiver som får deler av uføretrygden utbetalt mot å tilbakeføre en uføretrygdet i arbeid. Håpet er at den uføretrygdete kan få fast tilsetting etter hvert.

I tillegg gir man mulighet til yrkesrettet attføring i samarbeid med Aetat. Den uføretrygdete får forsøke seg i jobb over en treårs periode, men er garantert uføretrygden tilbake dersom ordningen ikke fungerer.

Man har også satt i gang utprøving av lavere uføregrad, fra 20 til 40 prosent. Arbeidstaker bruker gjenværende arbeidskraft i arbeidslivet.

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les artikkel hos utdanning.ws]

oks.com >books

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?