Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten synker
Del artikkelen med venner og kolleger

Dagfinn Høybråten kan igjen glede seg over Aetats nye tall. Det er ennå færre i arbeidsledighet, og flere sysselsatte. Lavere har ikke den registrerte arbeidsløsheten vært siden 2002. 

Selv om tallet på tiltaksplasser er kuttet med en fjerdedel siden september i fjor, viser dagens tall 11 prosent færre registrerte helt arbeidløse enn for et år siden. Bare 3,4 prosent av hele arbeidsstyrken, er nå registrert hos Aetat. Dette utgjør cirka 80 500 personer.

– Jeg er glad for den gode utviklingen på arbeidsmarkedet. Særlig gledelig er det at den registrerte arbeidsledigheten går tilbake i alle fylker og at antall registrerte langtidsledige er redusert med 20 prosent det siste året, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten. 

”Alle” får det bedre

September er den sjette måneden på rad at arbeidsløsheten peker ned. I følge Aetats tall er det de langtidsledige og de unge mellom 25 og 29 år som har sterkest nedgang. Også tallene for delvis sysselsatte går noe ned. Samtidig stiger antall ledige stillinger. Hele 30 prosent flere ledige jobber har Aetat å tilby enn man hadde for et år siden. 

- Samstundes som arbeidsløysa går ned aukar også talet på utlyste ledige stillingar. Betringa på arbeidsmarknaden har dermed forsterka seg ytterlegare den siste månaden, seier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

– Det at antall utlyste ledige stillinger øker mye, vitner om at utviklingen på arbeidsmarkedet går i riktig retning. Det er lagt til rette for en god utvikling i tiden som kommer, sier Høybråten. 

Det eneste området der statistikken fortsatt peker i feil retning er for yrkeshemmete. Denne gruppa har vokst med to prosent det siste året og teller nå nesten 92 000 personer.

Færrest arbeidsledige i undervisningsarbeid 

Det er færrest arbeidsledige i jobber linket til undervisning (1,7 prosent), med naturvitenskapelige yrker følger hakk i hel (2,0 %). Yrker hvor man finner den høyeste ledigheten, er de som arbeider innen service (4,7 %), som for eksempel renhold og hotell og restaurant. Høy er også arbeidsledigheten blant arbeidssøkere i handelsarbeid (4,3 %). Antall registrerte helt ledige arbeidssøkere ble redusert med 600 personer i september (sesongjustert), slik at det nå er 9 500 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Den registrerte arbeidsledigheten har falt mer eller mindre kontinuerlig i nær to år og nedgangen har tiltatt gjennom 2005.

Om man deler det inn i fylker, har man færrest arbeidsledige i Sogn og Fjordane (2,2 %) og i Oppland (2,5 %). Finnmark og Oslo er høyest med henholdsvis 5,3 % og 4,4 %, selv om arbeidsløsheten viser en avtakende trend i alle fylker. Det området som har hatt størst nedgang, er Agder/Rogaland, og Aetat mener sterk vekst i oljeinvesteringene er grunnen. 

[Les pressemelding fra Arbeids- og Sosialdepartementet]
[Les pressemelding fra Aetat]
[Les artikkel fra Frifagbevegelsen]

a>
okmarksme.com >onlin

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?