Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utbrent - den nye motediagnosen
Del artikkelen med venner og kolleger

De siste årene har stadig flere høyt profilerte mennesker stått fram i media og snakket høyt om det å være utbrent. Statsminister Kjell Magne Bondevik, NRK profil Petter Nome, reklamemann og Stabæk eier Ingebrigt Steen Jensen og P4 gründer Kalle Lisberg er eksempler på noen som har gitt ansikt til det å være utbrent. Men kjendisene er ikke alene.

Hver tredje i faresonen
Tvert imot, de har selskap av over 350 000 nordmenn. Det vil si at 15 prosent av alle arbeidstakerne her i landet hevder de er utbrent. Professor i psykiatri Atle Roness sier til NTB at hver tredje nordmann er i faresonen for å bli utbrent i løpet av arbeidslivet.

Hva betyr utbrent?
Overlege og leder i Norsk psykiatrisk forening Bjarte Stubhaug mener en forkullet vedkubbe eller askehaug er et passende bilde på det å være utbrent. Dette er ikke et særlig gunstig bilde når man tenker over hvor raskt de fleste ønsker å være tilbake på bena. I boka ”Utbrent. Krevende jobber – Gode liv?” defineres utbrenthet som langvarig stress på grunn av intense krav på jobben.
Selv om begrepet utbrent har fått mye fokus i media den siste tiden er det ikke noe nytt begrep. Det ble introdusert i 1970 årene. Opp til da hadde arbeidsgivere ofte vurdert utslitte medarbeidere som syke og udugelige, men da begynte man å se på årsakene i ytre faktorer som gjorde en arbeidssituasjon vanskelig eller umulig.

Arbeidsplassen – stedet vi blir utbrent
Skrekkarbeidsplassen kjennetegnes av dårlig opplæring, dårlig oppfølging, uklare arbeidsoppgaver og uklare mål. En ledelse som er ukyndig og uinteressert og uten evne til å gi positive tilbakemeldinger eller ros. Mobbing og konflikter som ikke blir løst, og stadig usikkerhet om arbeidsplassens fremtid.
Heldigvis er det vel de færreste som kan assosiere seg med dette, men enkelte av kjennetegnene har nok flere opplevd. Slike forhold ved arbeidsplassen er i følge forskerne den viktigste årsaken til at vi blir utbrent. 

Farlig å forstrekke seg
Alle kan bli utbrent, men to stykker kan godt ha samme jobb der den en blir utbrent og den andre ikke. Utilstrekkelige kvalifikasjoner for jobben, lite erfaring, dårlig selvfølelse og utrygghet øker risikoen for utbrenning. I følge forskere er det fint å ha mål å strekke seg mot, men det kan være farlig å forstrekke seg. Folk takler stress på forskjellige måter, enkelte bryter sammen der andre mobiliserer ressursene sine og takler problemet. Med andre ord er det store individuelle forskjeller på hvem som blir utbrent.

I følge boka ”Utbrent. Krevende jobber – Gode liv?”, der forfatterene tar for seg fem omsorgs yrker leger, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og prester, er mennesker som jobber med andre mennesker særlig utsatt for utbrenthet.
-            Mennesker kan nok bli slitene av hardt fysisk arbeid, men utbrenning kommer først og fremst av slitasjen i samværet med andre mennesker. Særlig unge mennesker med kort arbeidserfaring er utsatt. Møter de store påkjenninger kan de lett bruke seg opp. De har gjerne urealistiske mål om hva de kan klare, og når de ikke når målene går det utover selvfølelsen, sier medforfatter og professor i psykiatri Atle Roness.

Viktig å ha det bra på hjemmebane
Har vi mange problemer på arbeidsplassen er det viktig å ha en motvekt på hjemmebane. Undersøkelser viser at den som er gift har større beskyttelse mot det å bli utbrent enn de som er alene. Er man alene er det enda lettere å gå mer opp i jobben. Vi trenger å bli minnet på at det er andre ting som er viktige ved siden av jobben.

Symptomer på utbrenthet
Symptomene kommer snikende. Man er sliten og gruer seg til å gå på jobben. Oppgaver som tidligere gikk enkelt og greit begynner å bli vanskelig å gjennomføre. Motstanden mot jobben blir større og større, til slutt begynner kroppen å si ifra. Fysisk ved at man føler seg trett og utmattet, muskelspenninger i nakke og skuldre, hodepine, vektreduksjon, problemer med fordøyelse og apetitt og søvnproblemer. Mentalt ved at man får depresjoner, blir irritabel, sta og mistenksom, følelsene svinger og man isolerer seg og trekker seg tilbake.

Atle Roness har listet opp noen søk – lege – signaler;

·          Du føler trett og utmattet – hvile hjelper ikke.
·          Du er deprimert, misfornøyd med deg selv, føler deg udugelig og synes alt er trist.
· (12.11 2002)


Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?