Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


For snevert IA-fokus
Del artikkelen med venner og kolleger

En rask oversikt over hva IA-avtalen inneholder, viser hovedpunktene til å være at sykefraværet skal ned, funksjonshemmede skal få komme i arbeid og at den reelle pensjonsalderen skal økes. STAMI påpeker at man i for stor grad kun fokuserer på sykefraværet, mens NHO skryter av sine siste gode tall ved nettopp det. 

- Både politikere og andre er opptatt av kortsiktige resultater og sykefraværstall når målet er et inkluderende arbeidsliv. Dette fokuset står i kontrast til forskning på livsløp og sosiale ulikheter i helse. Årsakene til at folk står utenfor arbeidslivet kan ligge helt tilbake til fosterstadiet og de første leveårene, sier overlege og forsker Petter Kristensen ved STAMI.

Kristensen kommenterer at fokuset blir feil når politikere og andre forventer raske resultater og bruker nyere tall på sykefraværet som en indikator på om arbeidslivet er inkluderende eller ikke. 

- Vi må løfte blikket og se på forhold utenfor bedriftsporten for å oppnå målet om å inkludere flere i arbeidslivet. Det kan være nødvendig å drive mer forebyggende helsearbeid blant barn og unge slik at de blir bedre rustet til arbeidslivet. Det kan ta en generasjon før man ser resultatet av slike tiltak, sier Kristensen.

Oppvekst som årsak til et aktivt arbeidsliv 

STAMIs forskere trekker frem forhold rundt livsløpsperspektivet som avgjørende til om man er innenfor eller utenfor arbeidslivet. Fysiske eller sosiale eksponeringsforhold helt tilbake til fosterperioden og barndommen blir gjeldende. Man har blant annet studert barn som ble født i perioden 1967-1976 og sett på sosiale oppvekstvilkår og helse, og funnet at fødselsvekt kan ha betydning for senere deltakelse i arbeidslivet.

Men i langt større grad enn helsemessige forhold, er tidlige sosiale forhold som foreldres inntektsforhold og helse viktig, kommer det frem av STAMIs forskning.

NHO fornøyd med nedgang i sykefraværet

- Ledere og ansatte i NHO-bedriftene har samarbeidet og tatt utfordringen med å få ned sykefraværet på alvor. IA-arbeidet virker, sier Finn Bergesen jr. 

NHOs sykefraværsstatistikk har i 2. kvartal 2005 vist at fraværet er 6 prosent, noe som er 13,7 prosent lavere enn for ett år siden. Tilsvarende tall for sykefraværet for hele landet var på 6,3 prosent, med en nedgang på 12 prosent.

- Dette viser at et målrettet og seriøst arbeid ute i bedriftene har gitt store positive resultater, sier adm. direktør i NHO, Finn Bergesen jr. 

IA-avtalen gjorde også regelendringene med ny sykemeldingspraksis fra 1. juli 2004 mulig. Dette bidrar til å trekke i riktig retning. Bergesen jr. er glad for resultatene, men sier det gode arbeidet må fortsette.

- Det er viktig at arbeidet med sykefraværet fortsatt blir prioritert. Bare da kan vi lykkes med et mer inkluderende arbeidsliv, fortsetter han. 

[Les pressemelding fra STAMI]
[Les pressemelding fra NHO]

a>
href=

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?