Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et arbeidsliv med plass til alle
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringserklæringen er klar etter tre uker med forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, og den nye regjeringen vil satse videre på et inkluderende arbeidsliv.

 

-           Man skal være forsiktig med å bruke uttrykket historisk dag, men dette er en historisk dag, sa Jens Stoltenberg da han la frem regjeringserklæringen til den første flertallsregjering på 20 år.

-           Dette er en historisk dag fordi vi både har endret politikkens innhold og form. Dette vil endre måten landet skal styres på, understreket han.

 

Satser videre med IA

Stoltenberg-regjeringen ønsker å satse på et arbeidsliv der det er plass til alle. Arbeidslivet er en viktig arena som sikrer hver enkelt inntekt. Samtidig er menneskene landets viktigste ressurs, og den nye regjeringen vil derfor øke innsatsen i arbeidet for arbeidsledige og folk på utsiden av arbeidslivet.

-           For å nå målene må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler. I tillegg til en offensiv næringspolitikk gjelder dette blant annet en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, styrkede arbeidstakerrettigheter og tiltak mot sosial dumping. De årlige budsjettene bør inneholde en oversikt over arbeidskraftreserven og tiltak for at flere skal kunne delta i arbeidslivet, heter det i erklæringen

 

For den nye regjeringen vil det være spesielt viktig å iverksette målrettede tiltak overfor ungdom, langtidsledige, eldre og yrkeshemmede. De satser og på en aktiv arbeidsmarkedspolitikk for å bekjempe den høye arbeidsledigheten blant innvandrere.

 

Fornøyd LO

-           Den nye flertallsregjeringens politiske plattform er en tydelig politisk kursendring i forhold til Bondevik-regjeringens høyredominerte politikk de siste fire årene. Et slikt politisk linjeskifte er nødvendig for å bygge ned økte forskjeller i det norske samfunn og for å gjenreise en solidarisk og rettferdig fordelingspolitikk. Vi er svært fornøyd med helheten i plattformen, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

 

LO ser det svært positivt at regjeringen ønsker å gå inn for en mer aktiv næringspolitikk, og en mer offensiv satsning for verdiskapning.

-           I plattformen viser den nye regjeringen at de tar LOs jobb nr 1, Arbeid til alle, på alvor. Det legges opp til en helt annen og mer offensiv arbeidsmarkedspolitikk enn Bondevik-regjeringens, sier LO i sin kommentar.

 

Arbeidsmiljøloven reverseres
-           Den nye regjeringen vil blant annet følge opp fagbevegelsens hovedkrav om å reversere svekkelsene i arbeidsmiljøloven og vedtaket om økt adgang til midlertidige ansettelser, reversere endringene i tjenestemannsloven, sikre full lønn under sykdom og doble fagforeningsfradraget, understreker Valla..

LO-lederen framhever også at erklæringen inneholder mye god likestillingspolitikk.  Blant annet vil man likestille skift og turnus, følge opp retten for deltidsansatte til å utvide sin stilling ved nyansettelser og u (14.10 2005)


Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?