Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hver tredje jobber utenom vanlig arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

Hver tredje ansatt, eller hele 648 000 personer, arbeider utenom vanlig dagtid. Dette er vanligst blant ungdom, deltidsansatte og midlertidig ansatte.

 

Til sammen arbeidet 31 prosent av alle ansatte utenom vanlig dagtid, det vil si mandag-fredag kl. 06-18, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

De fleste hadde en skift- eller turnusordning. Andelen som arbeidet utenfor vanlig dagtid i 2005 er på samme nivå som i 2004, men har økt med to prosentpoeng fra 2001.

44 prosent av de 259 000 ansatte i alderen 16-24 år arbeider utenom vanlig dagtid. I stor grad er dette deltidsarbeid ved siden av skolegang eller studier.

Det er særlig lørdagsarbeid og kveldsarbeid som er vanlig blant de unge, og de mest typiske arbeidsstedene er varehandel, hotell og restaurant.

Statistikken forteller også at det er mer vanlig å arbeide utenom vanlig arbeidstid for kvinner enn for menn. 32 prosent av voksne kvinner (over 24 år) arbeider utenom vanlig arbeidstid, mot 26 prosent for menn.

Deltidsansatte arbeider langt mer utenom ordinær dagtid enn heltidsansatte. Spesielt er lørdags-, kvelds-, skift- eller turnusarbeid utbredt blant deltidsansatte.

Det er om lag dobbelt så mange deltidsansatte som har disse arbeidstidene som heltidsansatte.

Snaut 40 prosent av voksne kvinner er deltidsansatte. Skift- eller turnus og lørdagsarbeid er vanligst for denne gruppen.

8 prosent av mannlige ansatte jobber deltid. Lørdags- og kveldsarbeid er vanligst for denne gruppen. Heltidsansatte voksne menn med arbeid utenom vanlig dagtid jobber oftest skift eller turnus og lørdagsarbeid.

Forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ansatte jevner seg ut for de eldre arbeidstakerne, med unntak av skift- eller turnusarbeid, som er mer utbredt for kvinner i alle aldersgrupper enn for menn.

Midlertidig ansatte arbeider i større grad utenfor vanlig arbeidstid enn fast ansatte. Dette gjelder særlig lørdags- og søndagsarbeid, men også kveldsarbeid. Forskjellen mellom midlertidig og fast ansatte er noe større for kvinner enn for menn.

Arbeid utenom ordinær dagtid er vanligst i hotell og restaurant. 66 prosent av de ansatte i denne næringen hadde regelmessig lørdagsarbeid – minst to lørdager i løpet av fire uker, 46 prosent hadde søndagsarbeid, 43 prosent kveldsarbeid og 20 prosent nattarbeid – minst halvparten av arbeidsdagene i 2005.

Skift- eller turnusarbeid er mest utbredt i olje- og gassutvinning og i helse- og sosialtjenester, med henholdsvis 47 og 45 prosent. I varehandel er det særlig lørdagsarbeid som skiller seg ut som den mest typiske av disse arbeidstidsordningene, 41 prosent.


Hver tredje jobber utenom vanlig arbeidstid

22. oktober, 2005

Knut A.

Synes begrepet "vanlig arbeidstid" er noe snever. At man skal jobbe i tiden 8-16 er gammeldags, og har lite for seg i den verden vi lever i nå. Globaliseringen gjør at markedet er åpent døgnet rundt, og dette må også norske bedrifter benytte. Samtidig viser jo også undersøkelsen at det er i tradisjonelle yrker som hotell- og restaurant, at man har størst andel som arbeider utenfor den vanlige arbeidstiden. Dette kommer av skiftarbeid døgnet rundt.

Det nye service-samfunnet?

23. oktober, 2005

Stein

Ser mange faremomenter ved at mange må arbeide skift om kveld og natt, da sansene ikke er helt hundre prosent og farene for ulykker øker. Men kanskje er dette et nødvendig onde ettersom vi krever service hele døgnet.

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?