Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Datadisiplin
Del artikkelen med venner og kolleger

Klare spilleregler for bruk og overvåkning av bedriftens datamaskiner kan forhindre mange vanskelige situasjoner. Torsdag gikk Harald Ankværn av som styreleder i Vinmonopolet etter brudd på personopplysningsloven og anmeldelse av Vinmonopolet til Datatilsynet.

Vinmonopolet er siktet for flere brudd på personopplysningsloven.  Som et ledd i etterforskningen rundt anklagene om smøring, bestemte man seg for å gjennomgå noen av de ansattes epost.  Dette skjedde uten å innformere arbeidstakerne, og uten å involvere de tillitsvalgte. 

Overvåkning av epost
En dansk undersøkelse viser at en av fire sjefer leser ansattes epost, uten at de ansatte vet om det selv. LO opplever jevnlig henvendelser er fra tillitsvalgte om ulovlig epost snoking.  De er sterkt kritiske til dette, og advarer mot økt bruk av kontroll og overvåkning på norske arbeidsplasser. 
          Vi håper det samme ikke er tilfelle her, men vi kan ikke utelukke det, sier LO-sekretær Trine-Lise Sundnes til Dagsavisen.

Hun anbefaler bedriftene til lage konkrete regler som setter grenser for de ansattes bruk av internett og epost, samt opplyser om eventuell overvåkning.

Tenk datadisiplin
NHO råder sine medlemsbedrifter til å gi sine ansatte klare rammer for bruk av bedriftens datautstyr. De har laget en instruks for datadisiplin som bedriftene kan bruke på arbeidsplassene.
-           Et hovedpunkt i enhver bedrift må være å ha et godt tillitsforhold. Det er jo faktisk det som er drivkraften mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og i denne typen saker er god informasjon både begynnelsen og slutten på hele diskusjonen, sier arbeidspolitisk direktør i NHO Sigrun Vågeng.

Stadig flere ansatte får tilgang til internett og epost på sin arbeidsplass, og de fleste bedrifter tillater bruk av dette.  Hensikten med NHO sin instruks er å forhindre konflikter på arbeidsplassene, og er godkjent av Datatilsynet.
-           Det sier seg selv at man kan komme opp i noen vanskelige situasjoner fra tid til annen. Og nettopp derfor har vi utarbeidet en datadisiplininstruks som regulerer alt dette, altså en form for trafikkregler ved nettbruk på jobb, sier Vågeng. 

Flere henvender seg til Datatilsynet
Datatilsynet får mange henvendelser om muligheten for overvåkning og kontroll av arbeidstakeres bruk av datautstyr.  I følge Astrid Flesland, Datatilsynets fagansvarlige for arbeidslivssektoren, vil bruken av overvåkning øke også i fremtiden.
-           Vi antar at flere arbeidsgivere nesten føler seg presset å ta  i bruk kontrollmulighetene som følger med når man kjøper nye data- og telefonsystemer.  De har jo tross alt betalt for det, sier hun.

[Les pressemelding fra Datatilsynet]
[Les pressemelding fra Vinmonopolet]

[Les artikkel hos nho.no]
[Les artikkel hos dagsavisen.no]
[Se artikkel om ”Bedriftens nettiquette”]

 

oks.com >books

Datadisiplin

28. oktober, 2005

Jostein

Tror mange er usikre når det kommer til om det finnes noen kjøreregler for bruk av internett og epost i sin bedrift. At man i Danmark har en så høy andel med sjefer som snoker i eposten, tror jeg også kan overføres til Norge. Det er selvfølgelig langt over grensen for moral og etikk, men Vinmonopolet er et godt eksempel på nettopp dette.

Datadisiplin

28. oktober, 2005

Ola O.

Synes NHO har satt opp en veldig god instruks for bruk av datautstyr, og anbefaler flere å ta i bruk denne. Leste og en artikkel i DN, der de ramser opp 6 grunner til at ansatte kan få sparken for gal bruk av IT-utstyr: http://www.dn.no/forsiden/article614884.ece

Datadisiplin

28. oktober, 2005

Knut

Takk for mange gode linker. Her er det mye arbeid som bør legges ned i mange bedrifter. Det er et minimum med klare retningslinjer, og kanskje bør man også ha en diskusjon i hver bedrift. Spesielt nødvendig vil det være med en dialog om overvåkning og kontroll, og en diskusjon på hvor grensene går mellom arbeid og privat.

Datadisiplin

28. oktober, 2005

Silje

Tror en god nettiquette gir de ansatte bedre innsikt i farene som finnes på internett, og dermed mer bevisste i sin bruk. Det er viktig å informere om at feil bruk gir økt fare for virus og tar ressurser fra det felles nettverket. Dette betyr redusert effektivitet og dermed også redusert konkurranseevne. At stadig flere bedrifter velger å overvåke sine ansattes epost og internettbruk, tror jeg er nødvendig. Men, det må selvsagt informeres om dette og man må ha en jevn dialog med de ansatte og tillitsvalgte om dette.

Legg til kommentar

20. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?