Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Medco BHT og Utvikling.org i samarbeid
Utvikling.org og Medco bedriftshelsetjeneste inngår et samarbeid om å tilby hverandres kurs til hverandres kunder. Medco BHT i Tananger utenfor Stavanger, er en av områdets mest anerkjente bedriftshelsetjenester og er også medlem i den landsdekkende Trygg1 BHT-kjeden. I praksis betyr samarbeidet at Medco BHT vil tilby sine kunder Utvikling.orgs HMS-kurs og at Utvikling.org vil tilby sine kunder Medco BHTs mer spesialiserte kurs innen alt fra kjemikaliehåndtering og ergonomi til stressmestring. Utvikling.orgs gründer Pål Lillebø tiltrer også som daglig leder i Medco BHT.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Kurs i norsk HR-regelverk for utenlandske eiere
Utenlandske eiere møter ofte på mange utfordringer på norske arbeidsplasser og i norsk arbeidsliv. Et nytt kurs der norske utenlandske ledere og eiere møtes, skal øke forståelsen for kulturelle og historiske forskjeller, og gi kunnskap om lovverk, regelverk og forventninger i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
En tredjedel vikarer arbeidsledig
En av tre ansatte i bemanningsbransjen var arbeidsledig før de fikk jobb som vikar.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Rapport om HMS-opplæring
På oppdrag fra Arbeidsdepartementete har forskningsstilfelsen FAFO sett på arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Reduser ufrivillig deltid
Innen 15. august kan din bedrift søke om midler til tiltak som kan redusere ufrivillig deltid på din arbeidsplass. 76 000 deltidsansatte oppgir at de ønsker mer arbeidstid.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Stort arbeidskraftsfond
Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker fokus på Norges største ressurs og en debatt om hvordan vi bedre kan utnytte denne ressursen. Arbeidskraften i Norge gir nemlig en verdiskapning som er 7 ganger større enn de oljepengene som brukes over statsbudsjettet.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Utfordrer arbeidslivsmodellen
Nettmagasinet "Arbeidsliv i Norden" har sett på hvordan arbeidsmarkedet påvirkes av bemanningsbransjen. Folk bytter jobber i stadig større grad, og i følge magasinet utfordrer bransjen den nordiske arbeidslivsmodellen.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Skal kartlegge overvåking
Regjeringen ønsker å få en oversikt over kontroll og overvåking i arbeidslivet. Med ny teknologi er det blitt enklere for arbeidsgivere å kontrollere den ansatte, også utenfor arbeidsplassen.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Et grenseløst arbeidsliv
Hver tredje arbeidstaker i Norge blir ukentlig kontaktet utenom arbeidstid av jobben. Grensene mellom arbeid og fritid blir stadig mindre og stadige avbrytelser i fritiden kan være skadelig.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
4 av 10 savner tilbakemeldinger
En ny norsk undersøkelse viser at 4 av 10 arbeidstakere savner tilbakemeldinger fra sine kollegaer. Og, hver fjerde mener de har for få muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet sin kampanje om gode kollegaer skal sette fokus på dette.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Er du en god kollega?
Arbeidstilsynet starter kampanjen "Gode kolleger - en del av jobben" med å lansere en enkel test som gir deg muligheten til å se hva slags kollega du er. Der kan du også lage en nyhet om dine beste kollegaer.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Intensiverer BHT-godkjenning
Arbeidstilsynet vil ved alle tilsyn av BHT-pliktige virksomheter kontrollere at virksomheten har en godkjent bedriftshelsetjeneste. Fremdeles finnes det BHT-er som ikke er godkjent, men for de fleste bedrifter er det likevel mulig å finne en godkjent BHT i nærområde.
Les hele artikkelen