Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Offentlig helsevesen
Full kontroll over assistenten
Helsedepartementet rettighetsfester retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Funksjonshemmede vil dermed kunne både ansette og styre sine egne assistenter.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Regjeringen med behandlingsreiser likevel
Regjeringen hadde i utgangspunktet besluttet å kutte 25 millioner kroner i behandlingsreiser til utlandet. Nå ser det ut til at fløyten har fått en annen pipe.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Funksjonshemmedes Statsbudsjett-resultat
«Kutt i behandlingsreiser», «et mer rettferdig bil-liv» og «forebyggingsløft i kommunene». FFO gjør opp status for fremtiden.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Flere skal få pleiepenger
FrP ønsker at flere skal få pleiepenger, og la fram et representantforslag for det 13.juni.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Likestilt foreldrepermisjon
Regjeringen foreslår å endre permisjonen foreldrene får etter fødsel.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Frykter svekket tilbud etter samhandlingsreformen
Helse- og omsorgsdepartementet spør seg hva som skjer når samhandlingsreformen settes i verk 1. januar neste år.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Gir legene tilbakemelding
Nå skal fastlegene selv se hvordan deres sykemeldingspraksis er sammenlignet med gjennomsnittet i landet. NAV understreker at dette ikke er en kontroll, men et verktøy som skal gi legene mulighet til å reflektere og bevisstgjøre prosessen med sykemelding.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Få frikort uten å søke
I 2010 har NAV samlet opplysninger om de helseutgifter du har hatt som normalt inkluderes for et frikort. Fra 1. juni vil frikortet sendes automatisk til de som har hatt utgifter utover egenandelstaket på 1840 kroner.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Skal redusere ventelistene
Private helseforsikringer er blitt et viktig alternativ for å unngå lange ventekøer for de ansatte. Helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skal nå prioritere kampen mot ventelistene og vil se på flere tiltak for å redusere ventetiden.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Flere enn antatt dør på jobb
20 av dødsfallene som skjer på jobb, registreres ikke. Dette gjør at den mørke statistikken nok må oppjusteres.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Sykmeldte raskere tilbake
Stadig flere sykemeldte får et tilbud som skal sikre dem å komme raskt tilbake i arbeid. NAV slår fast at prosjektet ”Raskere tilbake” er en suksess og mener potensialet i ordningen er stort.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Offentlig helsevesen
Eget register over hjerte- og karlidelser
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å opprette et eget register for hjerte- og karlidelser. Basert på erfaringer fra kreftregisteret vil dette kunne gi en bedre kvalitet på behandlingen og øke muligheten til å forebygge.
Les hele artikkelen