Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Lovverk
Mange kjenner en trygdemisbruker
To av tre kjenner en trygdesvindler. Samtidig tar de unge lettere på trygdemisbruk enn eldre.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Forenkling av HMS-forskrifter
Et enklere regelsett skal føre til bedre etterlevelse. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått dagens forskrifter og fra 2013 vil de 47 HMS-forskriftene bli redusert til kun 6.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Hardere straff for barnespørsmål under jobbintervju
Flere kvinner opplever å få spørsmål om familieplaner under jobbintervju. Det ønsker Statsråd Lysbakken en slutt på.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Forurensning på arbeidsplassen
De administrative normene forteller hvilke grenser det bør være på din arbeidsplass for eksponering av kjemiske stoffer. Normene er kun veiledende og har i utgangspunktet ingen juridisk kraft.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Risikerer gebyr ved mangel på oppfølging
Som en konsekvens av de skjerpede kravene til oppfølging av sykefravær, risikerer arbeidsgiver nå overtredelsesgebyr ved brudd på sine plikter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mange reaksjoner på uføremeldingen
Med mål om en trygg og mer fleksibel uføretrygd, la Regjeringen frem sitt forslag til en uførepensjonsreform. LO er fornøyd med endringene, men NHO frykter at forslaget ikke gir den uføre sterke nok insentiver til å jobbe.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Forlengelse av prøvetid
I arbeidskontrakten kan det avtales prøvetid i inntil 6 måneder. I noen tilfeller kan denne også forlenges, og HSH har sett på muligheten til forlengelse som følge av ferie i prøvetiden.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Utleide arbeidstakere skal likebehandles
Arbeidsdepartementet ønsker at utleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ved fast ansettelse. Forslaget om endringer i vikarbyrådirektivet vil få konsekvenser for vikarbyråene.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mister dagpenger
Arbeidsledige som ikke følger opp tiltak og jobbmuligheter som NAV tilbyr, mister retten på dagpenger. I fjor mistet over 3 700 dagpengene i følge NAV.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Godkjenningsordningen for BHT
Av 239 søknader om godkjenning er kun 129 blitt akseptert. Flere BHTer rådes til å bruke muligheten gjennom en overgangsperiode på 3 år til å bygge opp en fullverdig tjeneste.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
NHO svarer om aldersgrenser
Advokat Nina Melsom i NHO svarer på utspill fra Erik Råd Herlofsen i Statens seniorråd om bedriftsfastsatte aldersgrenser. Hun mener Herlofsen villeder når han hevder at Arbeidsdepartementets svar er feil.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Lovendringer for bedre oppfølging av sykefravær
Partene i arbeidslivet og regjeringen ble under forhandlingene om ny IA-avtale enige om å se på tiltakene for å sikre en bedre oppfølging av sykefraværet. Forslaget regjeringen nå sender på høring inneholder også forslag til sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver.
Les hele artikkelen