Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Temasider om likestilling og diskriminering i arbeidslivet
7 av 10 henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er relatert til arbeidslivet. Nå får arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere egne nettsider med råd om krav og rettigheter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Må rapportere oppfølging av sykemeldte
Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Jobbhåndbok på nett
LO har lansert en egen jobbhåndbok på nett. Håndboken er rettet mot ungdom i arbeidslivet og gir gode råd om dine rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt tilgang til arbeidskontrakter og andre skjemaer.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Skjerper kravene til oppfølging
De nye reglene for sykemelding fører til tidligere og tettere oppfølging av den sykemeldte. Arbeidsgiver har sammen med NAV, sykemelder og sykemeldte et felles ansvar for å følge kravene for oppfølging.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
LOs sommerpatrulje 2011
Sommerpatruljen til LO hjelper unge i arbeidslivet med råd og veiledning om de utfordringer unge møter i deres start på arbeidslivet. Mens det i 1995 var lovbrudd på 50 prosent av unges arbeidsplasser, var dette tallet i 2009 redusert til 18 prosent.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Pappapermen utvides
Regjeringen har vedtatt endringer i foreldrepengeordningen, noe som blant annet innebærer en utvidelse av pappapermen og den totale stønadsperioden.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
NAV-endringer fra 1. januar
Fra 1. januar 2011 er det gjennomført en rekke endringer i regelverket for NAV. Disse endringene påvirker blant annet pensjonister og folk på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og individstønad.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Arbeid i kulde
Med meldinger om sprengkulde i hele landet, vil mange stå foran arbeidsdager i spesielt kalde omgivelser. Det er flere faktorer som bestemmer hvor godt du tåler kulden.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Kontroll og overvåking
LO har utarbeidet et hefte som beskriver tillitsvalgte og verneombudets rolle for personvern på arbeidsplassen. Ny teknologi gjør mulighetene for overvåking enklere, og mange har derfor behov for bistand i å vurdere den enkeltes personvern.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
Forenkler skjemaveldet
Nye grep tas for å gjøre kravene til rapportering for norske virksomheter enklere. Økt gjenbruk av informasjon og enklere signering skal gjøre rapporteringen via Altinn mer effektiv.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Arbeidstilsynet aksjonerer for unge arbeidstakere
Inspektører fra Arbeidstilsynet går mellom 21. og 25. juni ut i virksomheter over hele landet for å undersøke arbeidsforholdene blant unge arbeidstakere. I år vil virksomheter innen varehandel og overnattings- og serveringsbransjen få besøk
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Arbeidstakers ansvar under streik
Arbeidstakere som ikke er i streik, men som blir rammet av streik, har selv ansvar for å møte opp på jobb. Det påpeker NHO som samtidig oppfordrer bedriftene til fleksibilitet dersom det oppstår problemer som følge av streik i barnehage, barneskole og lignende.
Les hele artikkelen