Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Valg av verneombud

Utvikling.org

Del artikkelen med venner og kolleger

I utgangspunktet skal valget av verneombud være en demokratisk prosess hvor aktuelle kandidater melder seg og man så har en avstemming blant disse. Vi vet likevel at mange arbeidsgivere spør den de ønsker skal være verneombud, og noen sågar pålegger noen å være verneombud. Den lokale fagforening har imidlertid rett til å utpeke verneombud, og blir ikke dette gjort, bør arbeidstakerne i en organisasjon velge verneombud. Arbeidsgiver kan ikke motsette seg arbeidstakernes valg. Det skal informeres på arbeidsplassen om hvem som er valgt til verneombud.

VERNEOMBUDETS OPPGAVER
Verneombudet skal representere arbeidstakerne i arbeidsmiljøsaker. Det vil si at verneombudet har en plikt til å påse at arbeidsmiljøet er i overensstemmelse med lovens krav. Dersom dette ikke er tilfelle, skal arbeidsgiver varsles. Hovedansvaret ligger fortsatt hos arbeidsgiver. Dersom ikke arbeidsgiver følger opp slike varsler og andre varsel for eksempel om farlig arbeid, har verneombud rett og plikt til å stanse arbeidet, samt også rett til å varsle Arbeidstilsynet.

OPPLÆRING
Verneombudet skal ha opplæring. Som hovedregel er det angitt i forskrift at denne skal være av 40 timers varighet. Unntaket er Handel & Kontorbedrifter hvor det er gjort en generell avtale om 3 dagers opplæring. Det finnes i dag tilbud på markedet om ned i to dagers opplæring. Dette kan etter min mening kun være tilfredsstillende dersom det kombineres med andre opplæringsformer som e-læring og egenarbeid. Hvordan man ellers skal få til 40 timer på to dager er for meg et mysterium.


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?