Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Åpent kontorlandskap skaper problemer

Kimende telefoner og høylytte samtaler gjør de åpne kontorlandskapene til vanskelige arbeidsplasser. En undersøkelse gjort av det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) viser at flere klager over hodepine og konsentrasjonsproblemer i slike arbeidsmiljø.

Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Vil redusere regelverkskostnader
Regjeringen skal iverksette en kartlegging av tiden bedrifter bruker på å fylle myndighetenes krav om informasjon. NHO mener man har brukt nok tid til kartlegging, nå må det handles.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Ikke si for mye til sjefen
Det du sier under en medarbeidersamtale kan bli misbrukt når sjefen skal omorganisere eller nedbemanne. Si bare det du også kan si i plenum, råder forskerne.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Åpenhet motvirker korrupsjon
Sekretariatet til NHOs arbeid for næringsutvikling i sør roses av Verdensbankens økonom, Simeon Djankov. 14. og 15. november ble Grunnlovskonferansen holdt i Bergen, og viseadm. direktør i NHO, Lars Chr. Berge, tok opp debatten rundt korrupsjon og hva som kan begrense eller hindre det.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Enklere hverdag med Altinn
Næringslivet har krevd forenklede regler og reduksjon av skjemaveldet lenge. Nå lover politikerne å rydde opp.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Gir åpent kontorlandskap fordeler?

I et forprosjekt har Norsk Forskningsråd i samarbeid med Norut Samfunnsforskning sett på effektene et åpent kontorlandskap har på arbeidstakere og bedriftens lønnsomhet. Rapporten slår fast at ideelle visjoner ofte kolliderer med praktiske realiteter.

Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Dårligst på etterutdannelse

Norge er dårligst blant de nordiske landene på etterutdannelse, viser en rapport fra EU. Samtidig viser tall at Etter- og videreutdannelsesreformen ikke har gitt den effekten man hadde håpet på.

Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
2005 – designår

Godt design er et konkurransefortrinn, og næringsminister Børge Brende ønsker at norske bedrifter skal bli bedre på design. Brende mener design kan forsvare et høyt kostnadsnivå, og får støtte fra NHO.

Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Dialog på arbeidsplassen

En undersøkelse gjort av det danske Arbeidsmiljøinstituttet (AMI) konkluderer med at man kan halvere sykefraværet på arbeidsplassen ved hjelp av god kommunikasjon. Medbestemmelse og medarbeidersamtaler trekkes også frem i to nordnorske undersøkelser.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Rekrutteringsprosesser og nye utfordringer

Organisasjoner strømlinjeformes og tøffe OU-prosesser påvirker alle på arbeidsplassen. Arbeidstakeren er under press, og utviklingen ellers i samfunnet påvirker hele familier. Dette kan stjele energi fra en fra før hardt presset arbeidstaker. I forhold til rekruttering av nye medarbeidere, bør man være ekstra oppmerksom på hvordan disse forholdene påvirker den enkelte. Mer enn noen gang før blir det viktig å ha tunga rett i munnen, når beslutningen taes om hvem som går seirende ut av prosessen.

Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Småpraten styrer bedriften
Den svenske politimannen og sivilingeniøren – med doktorgrad fra Handelshøyskolen i Stockholm - Gunnar Ekman (39), hevder i sin doktoravhandling at småpraten styrer utførelsen av arbeidet i lagt større grad enn strategidokumenter og instrukser.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Ny organisering av arbeidsplassen
Kommunikasjon

Kommunikasjon vil si å gjøre noe felles, og består av en overføring av informasjon mellom mennesker. Hvordan er egentlig kommunikasjonen i organisasjoner? Mellom ledere og ansatte?

Les hele artikkelen