Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Streik mot ny arbeidslivslov
Flere tusen arbeidstakere samlet seg i går i kampen mot den nye arbeidslivsloven. Arbeiderpartiet, SV og Sp støttet de streikende, og lovet en bedre arbeidsmiljølov dersom valget til neste år gir disse flertall.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Senter mot etnisk diskriminering
I går offentligjorde Senter mot etnisk diskriminering (SMED) rapporten ”Underveis mot et bedre vern 2003”. Rapporten konkluderer med at vi fremdeles har problemer med etnisk diskriminering i samfunnet, og at det syndes mest innenfor arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lengre arbeidsdager gir mer fravær
NHO-leder Jens Ulltveit Moe ønsker lengre arbeidsuker, og foreslår 8 timers arbeidsdager. LO-leder Gerd Liv Valla og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ser på forslaget som lite inkluderende, og får støtte fra flere bedrifter som har erfart nedbemmaning og økt fravær.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Heltid en rettighet
I en kommentar til den siste Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå, understreker LO at deltid kun er en mulighet, mens heltid er en rettighet for norske arbeidstakere. Selv om det er stadig flere undersysselsatte i Norge, minner Olav Magnusson i NHO om at det kun for ti år siden var betydelig verre.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Høy ledighet blant innvandrere
Ledigheten for innvandrere er nesten fire ganger så høy som blant norskfødte. Størst er den for afrikanskfødte. Ledigheten blant vestlige innvandrere er derimot betydelig lavere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Ikke flere arbeidssøkere etter EU-utvidelsen
Mange fryktet en flom av utenlandske arbeidssøkere etter EU-utvidelsen 1. mai, men utlendingsdirektoratet har ikke registrert noe rush med utenlandske arbeidssøkere.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Permittering i 42 uker
Budsjettforliket mellom regjeringen og Arbeiderpartiet sikret fortsatt mulighet til 42 ukers permittering ut 2004. Etter dette vil hovedregelen om maksimum 26 uker permittering i løpet av 18 måneder igjen tre i kraft.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Perioden for permittering blir mindre
I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å minske perioden for permittering til 26 uker. Dette har skapt sterke reaksjoner hos arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Forbundsleder Kjell Bjørndalen frykter at konsekvensene blir flere oppsigelser.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Menneskerettighet
Det er en menneskerettighet å ikke være ogrganisert. En ekspertkomite under Europarådet slo fast at Danmarks ordning med organisasjonsplikt for sjåfører strider mot menneskets rett til fritt å organisere seg.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Innvandrere får ikke jobb - uansett
Norsk utdanning eller perfekte norskkunnskaper holder ikke for norske arbeidsgivere. Ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning diskrimineres uansett, skriver Universitas.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Telefon for arbeidslivet
I følge tall fra Telefonen for arbeidslivet er det en klar overvekt av problemer for ansatte i butikk. Av 1500 innringere er vel 300 av dem fra butikk og salgsbransjen. Tjenesten som fikk midler til videre drift på overtid, jobber nå for å oppnå permanent drift av telefonen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Et lite velfungerende arbeidsliv
Et velfungerende arbeidsliv mister ikke 20 000 funksjonshemmede arbeidstakere i løpet av et år, påpeker leder for FFO Arnt Holte. Han mener at dette understreker viktigheten av at de funksjonshemmede også får innflytelse over arbeidet som blir gjort med IA, der ingen organisasjoner representerer de funksjonshemmede.
Les hele artikkelen