Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Vanskelig integrering
Nyankomne flyktninger som ønsker arbeid og rask integrering, møter flere hindre. Prosessen forsinkes av både kommuner og næringsliv, viser en fersk FAFO-rapport.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Høyt sykefravær i storbykommunene
I dag er drøyt 10,5 prosent av de ansatte i Oslo kommune borte fra jobben, men ikke bare Oslo kommune har høyt sykefravær. I Trondheim er hele 11 prosent av arbeidstagerne er borte til enhver tid. Dette er skyhøyt over hva som er normalt i arbeidslivet ellers. Til sammenligning er det totale sykefraværet for private, kommunale og statlige arbeidsplasser i hovedstaden på 6,4 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for fjerde kvartal i fjor.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Trenger politisk handling
LOs samfunnspolitiske avdeling slår fast i et samfunnsnotat at politikerne har flere virkemidler i kampen mot den høye arbeidsledigheten. Selv om innser at den urolige verdenssituasjonen har vært uungåelig, mener LO at det har vært tatt for få grep. Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå en økning 28 000 arbeidsledige sammenlignet med i fjor.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Arbeidsledigheten øker ikke lenger
Situasjonen på arbeidsmarkedet har nå stabilisert seg etter kraftig vekst i ledigheten i første halvår. Ved utgangen av juli er det registrert 97.600 helt ledige arbeidssøkere, viser tall fra Aetat. Samtidig sier Aetat at de nå ser mer optimistisk på arbeidsmarkedet enn på lenge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Strengere arbeidsinnvandring
Når EU blir utvidet med ti nye medlemsland i mai neste år, vil LO vurdere å be om restriksjoner på arbeidsinnvandring. I et stramt arbeidsmarked vil LO spesielt kreve overgangsordninger for å begrense antall jobbsøkere fra Polen når landet blir EU-medlem.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Jobbklubber mot arbeidsledighet
Jobbklubber er et nytt tiltak fra myndighetenes side i arbeidet med å bekjempe arbeidsledigheten. Det fremgår av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2003 som ble offentliggjort i går.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Over 100 000 arbeidsledige
Prognosene om at arbeidsledigheten bare skal fortsette å øke holder vann. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi nå har passert over 105 000 ledige, samtidig som stadige flere oppslag i media melder om at arbeidsplasser forsvinner. – Dagens ledighetstall bekrefter at svekkelsen på arbeidsmarkedet fortsetter, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Lavere arbeidsledighet
Det er bred politisk enighet om at arbeidsledigheten er for høy, og at noe må gjøres for å snu dette. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet går nå sammen for å hindre det de kaller den ”handlingslammede regjeringen” i å gjøre vondt verre. Samtidig sier regjeringspartiene at deres strategi vil sikre lav arbeidsledighet over lang sikt.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Åpnet for mer overtid
Nå kan du jobbe nesten så mye du vil, i går kveld vedtok odelstinget endringer i arbeidsmiljøloven som åpner for langt mer bruk av overtid enn hva som er lov i dag. Hele 400 timer overtid i året har man anledning til å jobbe. Men selv om mange arbeidsgivere er fornøyde med at vi får anledning til å jobbe mer, er det ikke alle som er like glade for det nye vedtaket.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Flere arbeidsledige
Aetat forventer at arbeidsledigheten vil øke også neste år. Årets gjennomsnitt på 75 000 helt ledige vil ifølge Aetats beregninger stige til 87 000 i løpet av neste år. Enkelte måneder vil i det neste året ha opp til 100 000 ledige. Man må helt tilbake til begynnelsen av 1990-årene for å finne tilsvarende tall i Norge.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Egenmeldt sykefravær – øker og øker?
For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert tall som dekker det egenmeldte sykefraværet her i landet. En generell oppfatning blant folk er at det blir mer og mer vanlig å ta seg ”tre dager” og at dette problemet stadig øker. Er folks oppfatning riktig?
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Unge får ikke arbeid
I løpet av de siste ti årene har antallet unge uføre økt med 3400. De kan jobbe, men ingen ønsker dem. Arbeidskraftundersøkelsen viser også at de unge lider mest i arbeidsmarkedet i dag. Mens arbeidsledigheten går ned for voksne over 25, går den kraftig opp for de unge.
Les hele artikkelen