Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Friske får bonus
Bedriften Netthandel Norge frister sine ansatte med høye ekstra bonuser ved at man holder seg frisk og møter på jobb. Funksjonshemmede Fellesorganisasjon reagerer sterkt på at dette får ansatte med kroniske sykdommer til å miste jobben eller føle seg demotivert. FFO oppfordrer myndighetene til å hindre slike tiltak.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Overvektige diskrimineres i arbeidsmarkedet
En ny undersøkelse viser at overvektige ikke når opp i konkurransen på arbeidsmarkedet og at det absolutt ikke lønner seg og stille på jobbintervju med noen kilo for mye.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Gravide diskrimineres

En kvinne fikk rekorderstatning etter å ha blitt forbigått ved ansettelse. I følge Likestillingsombudet er det stadig flere gravide kvinner som føler seg forskjellsbehandlet i arbeidslivet.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Mange nye yrkeshemmede

I følge Aetat ble det registrert 53 000 nye yrkeshemmede i løpet av 2004. Samtidig viser tall fra Rikstrygdeverket at 700 000 i arbeidsfør alder ikke er i arbeid.

Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Sunt å jobbe

Både norske og svenske tall viser at det er flest kvinner som arbeider deltid. Samtidig viser undersøkelser at kvinner som blir mødre går ned i stilling, og at kvinner i arbeid har bedre helse enn hjemmeværende kvinner.

Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Åpner for arbeidskraft fra øst
Neste sommer kan det bli helt fritt frem for polakker og andre billige håndverkere fra øst å jobbe i Norge. Medlemslandene i EU vurderer å slippe fri arbeidsinnvandringen fra de nye medlemslandene.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Tapte industriarbeidsplasser
Omkring 20 000 arbeidsplasser er gått tapt i industrien mens Bondevik-regjeringen tok over, og flere industrier frykter for sine egne ansatte, deriblant store industrikonsern som Elkem, Hydro, Fesil og Norske Skog. Antatte økninger i fremtiden gir derimot fortsatt håp om at tallene skal rettes opp.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Færre innvandrere uten jobb
Arbeidsledigheten blant innvandrere her i landet har gått ned det siste året.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Ingen likestilling i styrerommene
1. juli gikk fristen ut for å ha 40 prosent kvinner i styrene for norske allmennaksjeselskaper (ASA). Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid at det er langt igjen til likestilling.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Mer overtid fører til flere ledige
Nordmenn flest jobber stadig flere timer om dagen, like fullt er det stadig flere som ikke har jobb.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Nyutdannede sliter med å få jobb
I en OECD-oversikt topper Norge listen over hvor stor andel av befolkningen mellom 25 og 34 år som har høyere utdanning.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Arbeidsliv
Syke presses ut

Aldri før har så mange vært uføretrygdede i Norge. Men årsaken er ikke legene som uføretrygder for mange, men arbeidsgivere som ikke klarer å tilpasse seg syke mennesker.

Les hele artikkelen