Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Avspark i kampen mot mobbing
Tirsdag 1. juni inviterer statsminister Kjell Magne Bondevik til konferanse om mobbing i arbeidslivet.. Konferansen skal være starten på et større fokus mot mobbing i arbeidslivet, og er en viktig del i satsningen mot et mer inkluderende arbeidsliv.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ikke flere arbeidssøkere etter EU-utvidelsen
Utlendingsdirektoratet har ikke registrert flere utenlandske arbeidssøkere etter EU-utvidelsen 1. mai.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Lov om likebehandling
Fra 1. mai 2004 vil en ny lov om likebehandling i arbeidslivet tre i kraft. Bakgrunnen for lovendringer er ønske om en tryggere hverdag for norske arbeidere. Den nye loven omfatter likebehandling under arbeidets gang og ved oppsigelse i tillegg til ved ansettelse.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Paragraf 13
Arbeidsmiljøloven går langt i å legge til rette arbeidsforholdene for arbeidstakere. Selv om paragraf 12 og 13 er blitt satt i skyggen av arbeidet med et Inkluderende Arbeidsliv, pålegger disse arbeidsgiver å se til at arbeidsplassen er inkluderende.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Attraktiv arbeidsplass
En studie gjort av det svenske Arbetslivsinstitutet har undersøkt hva som gjør en arbeidsplass attraktiv. Man har kommet frem til tre nøkkelforhold ved en bedrift som avgjør om arbeidet er attraktivt, i tillegg til at man har utviklet en generell modell.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Hengt ut i email
En butikkansatt i Sverige ble hengt ut i emailer til alle ansatte i virksomheten etter at han selv hadde tilstått og nasket i butikken. Handels i Sverige har stevnet butikkjeden for det de mener er brudd på personloven.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Motstand mot lange dager
Forslaget til ny arbeidslivslov åpner for 48 timers uke. Motstanden kommer like mye fra faglig hold som fra fagbevegelsen.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Pensjonskamp
Allerede nå legges listen for vårens lønnsoppgjør. LO-leder Gerd-Liv Valla varsler at spørsmål rundt pensjonen kan bli viktigere enn lønnsøkning. Hovedstyre i NHO mener derimot at pensjon ikke bør etableres som tariffestede ordninger, og at det bør være opp til den enkelte bedrift å vurdere behove for pensjonsordninger.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Sertifikatordning for personlighetstester
Personlighetstester brukt i jobbintervjuer kan være både dårlige og useriøse. Det Norske Veritas lanserer nå en sertifikatordning som skal sikre kvaliteten.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Pensjonsreformen
Den endelige rapporten fra Pensjonskommisjonen ble i ettermiddag lagt frem. Leder av komiteen, Sigbjørn Johnsen, understreket hvor viktig denne reformen ville bli for hele velferdssamfunnet. Det foreslåtte systemet vil innføres gradvis, og vil blant annet belønne de som står lenger i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Ingen likestilling
En rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for LO viser at det fremdeles er klare skiller mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Rita Lekang, likestillingsansvarlig i LO sier seg enig i hva rapporten konkluderer med.
Les hele artikkelen
Arbeidsplassen/Personalpolitikk
Hvordan øke pensjonsalderen?
Et nytt prosjekt i Trygdeetaten utfordrer Intensjonsavtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) og dens virkemidler for de eldre i arbeidslivet. Hovedmålet er å finne årsakene til hvorfor så mange velger å pensjonere seg før de når pensjonsalderen på 67 år.
Les hele artikkelen