Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
BHT – en viktig ressurs for IA

Aetat, Trygdeetatene og Arbeidslivsentra må bli flinkere til å ta i bruk bedriftshelsetjenestenes kompetanse. Det mener avdelingsleder Tone Eriksen ved Ringvoll Klinikken BHT, som ønsker økt fokus på forebygging og nærvær ved bedriften.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hva karakteriserer de gode IA-bedriftene?

Det er viktig å ta i bruk de tilgjengelige hjelperne og gjennomføre en rekke IA-tiltak for å bli en god IA-virksomhet. Dette viser en undersøkelse gjort av STAMI og Idébanken – inkluderende arbeidsliv.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Funksjonshemmede betyr ikke økt fravær

LO-sekretær Trine Lise Sundnes mener at ansettelse av funksjonshemmede ikke må bety økt fravær. Dermed slår hun tilbake på kritikken som har vært om IA-avtalen og det mange mener er motstridende mål.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Diskrimineringsloven

Fra og med 1. januar trer den nye diskrimineringsloven i kraft. Loven sette forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet og religion på alle samfunnsområder.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Seniorinkludering trenger virkemidler

Leder for Senter for Seniorpolitikk (SSP) Åsmund Lunde etterlyser bedre økonomiske virkemidler i arbeidet med å øke den reelle pensjonsalderen. Arbeidet med å hindre utstøting av eldre fra arbeidslivet har ikke gitt resultater.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen videreføres

Partene i arbeidslivet er enige om en videreføring av IA-avtalen frem til 2009. Avtalen utvides til også å inkludere andre utsatte grupper, og vil derfor også omfatte innvandrere. Positiv utvikling i sykefraværet sikret at sykelønnsordningen blir uendret.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Færre delmål i IA
Avtalen om å prøve å bedre arbeidslivet gjennom Inkluderende Arbeidsliv-avtalen (IA), rundes av ved årsskiftet. YS-leder Randi G. Bjørgen mener man bør fotsette med avtalen, men kutte ned på antall delmål i den. Stopp Diskrimineringen ønsker at de funksjonshemmede skal få en sterkere stilling i en eventuell ny avtale.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
IA-avtalen en betinget suksess
IA-avtalen gir resultater, men målene som står i den, er ennå ikke nådd. Etter at fireårsperioden regjeringen Stoltenberg satte i 2001 snart er over, er målet med å få ned sykefraværet delvis nådd, delmål 2 om å få flere personer med redusert funksjonsevne i arbeid er ikke nådd på nasjonalt nivå, og den reelle pensjoneringsalder er heller ikke nådd.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Uenige om IA-avtale
YS-leder Randi Bjørgen mener bedre integrering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn må inn som et delmål i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er LO uenige i.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Introduksjonsbedrift

Osmund Kaldheim, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, mener introduksjonsbedrifter øker innvandreres mulighet til å lykkes i arbeidslivet. Deltakerne får verdifull arbeidserfaring og gis en praktisk måte å lære seg det norske språket.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkludering av innvandrere i arbeidslivet
Feilslått innvandringspolitikk er en av grunnene til at mange franske ungdom av innvandrere nå samler seg til opprør mot samfunnet. Tidligere arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten frykter liknende tilstander i Norge, og ber Bjarne Håkon Hansen inkludere innvandrere som en del av IA-avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Kritisk blikk på sykefravær

Lav fraværsprosent betyr verken god helse hos de ansatte eller høy arbeidsmiljøstandard, slår Ebba Wergeland og Dag Bruusgaard fast. De stiller også spørsmål ved IA-avtalens egentlige mål, der myndighetene i samme periode har gjennomført mange reduksjoner i trygdeytelsene.

Les hele artikkelen