Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gode hoder i arbeid
Med mål om å få flere funksjonshemmede i arbeid, startet Abelia prosjektet ”Gode hoder i arbeid”. Leder for prosjektet Cato Zahl Pedersen, mener næringslivet går glipp av en stor ressurs og ønsker å skape en holdningsendring.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Gi plass til alle
Trygdeetaten setter i disse dager i gang en plakatkampanje med mål om å gjøre folk oppmerksomme på arbeidsevnen til folk med redusert funksjonsevne. Kampanjen er en videreføring av sommerens kampanje.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Endringer i sykelønnsordning
LO og NHO er svært kritiske til regjeringen sitt budsjettforslag som inneholder store endringer i sykelønnsordningen. Endringene bryter med avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, og LO-leder Gerd-Liv Valla krever at forslaget blir trukket tilbake.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Satser på IA
Med opprettelsen av Arbeids- og sosialdepartementet, ønsker regjeringen å vise at de satser videre på arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Samtidig oppfordrer arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten alle arbeidsgivere til å ansette flere funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Paralympics
Norges tropp i paralympics vender hjem med 5 medaljer. Resultatet var skuffende etter en målsetting om 18 medaljer, men viser også at andre nasjoner nå satser mer på idrett for funksjonshemmede. Dagfinn Høybråten kaller deltakernes prestasjoner en vitamininnsprøyting for et mer inkluderende samfunn.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidslivet integrerer
Fra 1. september trådte en ny introduksjonsordning i kraft, som vil gi innvandrere en mulighet til å komme i jobb tidligere. Erfaringer IGOR har gjort i sitt arbeid, viser at opplevelsen av diskriminering er større utenfor arbeidslivet enn innenfor.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Effekter av EU-utvidelsen
1. mai ble grensene for arbeidsinnvandring fra EU utvidet i takt med de nye medlemslandene, og flere kunne som følge av dette søke arbeid i hele EØS-området. Så langt har 22 000 fått innvilget arbeidstillatelse mot 15 000 på samme tid i fjor.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tjener på sykefravær
Kommunene tjener på langtidssykemeldte, hevder Utdanningsgruppens Hovedorganisasjonen. Ved å ikke sette inn vikarer for langtidssykemeldte, overtar Trygdeetaten utgiftene, mens kommunen fremdeles har de samme inntektene.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Flere funksjonshemmede i arbeid!
Statistisk Sentralbyrå kunne i går legge frem svært positiv tall for arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Mens yrkesaktiviteten gikk ned for befolkningen generelt, steg antall funksjonshemmede i arbeid med 36 000 det siste året.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Integrering av innvandrere
Kommunal- og regionaldepartementet fikk denne uken en rapport og anbefaling for arbeidet med integrering av innvandrere. Arbeidsledighetstallene viser at innvandrere har 4 ganger så høy ledighet sammenlignet med personer født i Norge.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
NY GIV – et inkluderende tiltak
LO og NHO samler arbeidslivet til en dags-konferanse for arbeid med Inkluderende Arbeidsliv. Deres felles prosjekt NY GIV skal gi bedrifter muligheten til påfyll i arbeidet for en inkluderende arbeidsplass. Samtidig kritiserer arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten bedriftene for å gjøre for lite.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
En mer inkluderende stat
Moderniserinsminister Morten Meyer tar et steg i riktig retning for et mer inkluderende arbeidsliv, og ønsker større fokus på IA-avtalens mål om flere ansatte med nedsatt funksjonsevne. I løpet av de neste to årene skal 5 prosent av alle nytilsatte i staten, være personer med nedsatt funksjonsevne.
Les hele artikkelen